'Verkenner' gaat aan de slag met toekomstvisie op de zorg in Flevoland

Lelystad - Bas Leerink is door minister Eppo Bruins aangesteld als 'verkenner' om te kijken wat er vanaf 2020 aan zorg nodig en mogelijk is in Flevoland.

Dit liet de minister donderdag in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Brede inhoudelijke kennis

Bas Leerink heeft brede inhoudelijke kennis van de zorgsector en ruime bestuurlijke ervaring in verschillende functies binnen de zorg. Hij was eerder onder andere bestuursvoorzitter van het Medisch Spectrum Twente, bestuurslid bij zorgverzekeraar Menzis en lid van het dagelijks bestuur van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Bruins: 'Zijn aanstelling als toekomstverkenner wordt door de partijen in Flevoland gedragen'.

Eerst duidelijkheid scheppen

Het uitgangspunt voor de toekomstvisie is de zorg in brede zin voor de inwoners van Flevoland. De minister heeft Leerink gevraagd om eerst duidelijkheid te scheppen voor alle betrokkenen. 'Er zijn nu nog te veel verschillende geluiden over precieze cijfers en percentages over het al dan niet schaars zijn in de regio van bepaalde zorgverleners (zoals kinderartsen). De juiste informatie is in belangrijke mate bepalend voor de mogelijkheden in de regio'.

Nadat verkenner Leerink die informatie op orde heeft, moet er een helder beeld komen van wat er aan zorg nodig en mogelijk is in Flevoland. Bruins: 'Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de periode direct vanaf 2020 en de langere termijn. Dit beeld betreft de (optioneel verdere uitbouw van) ziekenhuiszorg in Flevoland, maar ook de ontwikkeling van de zorg in de eerste lijn (huisartsen/ verloskundigen), de ambulancezorg, de verpleeg- en verzorgingshuizen, de wijkverpleging, de paramedie (met name met het oog op wat paramedie kan bijdragen aan substitutie van zorg) en maatschappelijke ondersteuning door de gemeente voor zover het raakvlakken betreft aan het aanbod van curatieve zorg'. 

Direct betrokken partijen betrekken bij opstellen visie

Bij het opstellen van de toekomstvisie worden alle direct betrokken partijen in de regio betrokken. De toekomstvisie is naar verwachting rond de zomer klaar.