Intentieverklaring voor Oostvaarderswold

Flevoland - .Wereld Natuur Fonds, Het Flevo-landschap en provincie Flevoland hebben in Zeist een Intentieverklaring ondertekend voor het OostvaardersWold. Met dit contract bevestigen de drie partijen formeel de afspraken die zij hebben gemaakt over de samenwerking rond de realisatie van het nieuwe natuur- en recreatiegebied OostvaardersWold.

De drie partijen zien de gemaakte afspraken als een handreiking in de richting van het Rijk. Deze nieuwe manier van samenwerken komt tegemoet aan de wens van het kabinet om maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven te betrekken bij natuurontwikkeling en –beheer. De Intentieverklaring is namens de provincie Flevoland ondertekend door de nieuwe gedeputeerde voor het OostvaardersWold, Marc Witteman. Directeur Johan van de Gronden heeft getekend namens het Wereld Natuur Fonds en voorzitter Bart Fokkens namens Het Flevo-landschap.