Nieuwjaarstoespraak waarnemend burgemeester Ineke Bakker

Dronten - Waarnemend burgemeester Ineke Bakker gaf donderdagavond haar eerste - en hoogstwaarschijnlijk laatste - nieuwsjaarstoespraak tijdens de nieuwjaarsontmoeting van de gemeente Dronten. Lees hier de volledige tekst.

Beste inwoners van Dronten,

Allereerst wens ik u een mooi en gezond 2019 toe, namens het gemeentebestuur van Dronten. Ik feliciteer u en ons met alweer de  47ste verjaardag van de gemeente Dronten. Immers vinden onze Nieuwjaarsontmoetingen altijd plaats op onze verjaardag. 
En vandaag zijn we dus 47 geworden. Een nieuwjaar(s)ontmoeting is een mooie gelegenheid om - met u - terug te kijken en - met u - vooruit te kijken. Vorig jaar deed burgemeester De Jonge dat op de tonen van Vivaldi. Dit jaar mag ik dat doen. Dat doe ik op mijn eigen tonen. De tonen van een waarnemend burgemeester. Want dat is natuurlijk ook het mooie van een waarnemer. Ik neem niet alleen waar in functie, ik neem ook waar in mijn voor mij min of meer nieuwe omgeving. En….  voor zover dat in mijn gezichtsveld ligt, wil ik graag enkele van mijn waarnemingen met u delen.

[De tekst gaat verder na de foto]

 

Ik neem waar dat ieder gemeentebestuur weer een nieuw hoofdstuk toevoegt aan het verhaal van Dronten. In  Dronten (net als de andere gemeenten in Nederland - natuurlijk),is in 2018 een nieuw gemeentebestuur gekozen. Een nieuwe groep volksvertegenwoordigers, met nieuw elan - met uit hun midden - een nieuw college. Een college met de opdracht nieuwe verbindingen aan te gaan. 
Dienstbaar aan wat inwoners van het gemeentebestuur verwacht en mag verwachten.
Want dat het vernieuwen van het bestuur ook bestuurlijke vernieuwing inhoudt, is niet vanzelfsprekend en ook geen doel op zich. De vierjaarlijkse bestuurswisseling is wel een mooie aanleiding om met onze tijd mee te groeien. 
Samen met inwoners, gemeenteraad, maatschappelijke partners en ondernemers koersen we af op die gezamenlijke stip op de horizon: een beter, vitaler, leefbaar, gezond, inclusief en duurzaam Dronten. Vanuit dit gemeenschappelijk besef werken we aan onze ambities. 
Wij zijn dienend aan de samenleving en dat is terug te vinden in onze dienstverlening. 
Voor een deel geven raad en college invulling aan concrete beloftes. Voor een deel staat alles nog open, omdat we er met samenleving en raad van Dronten invulling aan willen geven. 
Dit gaat niet alleen om onze bestuursstijl, maar vraagt ook wat van onze medewerkers. Een nieuwe manier van werken, waarin we taken loslaten, om ruimte te maken voor bestaande en nieuwe verbindingen. Mijn ambtsvoorganger noemde onze medewerkers in één van zijn afscheidswoorden ‘het kapitaal van Dronten’. Mensen die het verschil maken. Dat is ook mijn waarneming in het gemeentehuis. De medewerkers die uitvoering geven aan het beleid waarvan u iedere vier jaar de bestuurders mag kiezen. 

[De tekst gaat verder na de foto]

 

We startten het jaar met het mooie cijfer dat de medewerkers gaven aan de organisatie. Een organisatie waar men zich veilig weet. En die saamhorigheid heb ik onlangs ervaren toen we twee keer kort achter elkaar de vlag van Dronten halfstok moesten hangen na het verlies van collega’s. Onlangs heeft de raad besloten dat het gemeentehuis na maar liefst een goede 37 jaar gaat vernieuwen. Meer toegankelijk. Meer open. Efficiënt. U gaat het merken. Het gemeentehuis wordt hét Huis van de gemeente. Het Huis van de gemeenschap. 
We vinden het belangrijk om in het hart gevestigd te blijven. Die openheid werkt van daaruit twee kanten op. Wij gaan méér naar buiten. 
 Pleinontmoetingen, barbecues, bedrijfsbezoeken, keukentafelgesprekken, een actieve overheid in een moderniserende rol. Een gemeente waar we ruimte creëren voor de zaken die op uw weg komen. Waar we er met de politiek over spreken hoe we alles beheersbaar kunnen houden. Maar ook hoe we vooraf teleurstelling kunnen voorkomen. 

Mijn waarneming is ook dat die veilige omgeving kwetsbaar is. Mensen publiceren veel op internet en dat gaat niet alleen over hoe tevreden men is over hun omgeving. Daar wil men zeker ook graag hun ei kwijt over zaken die men aan de kaak wil stellen. Prima. Laten we daarbij wel het respect houden voor elkaars opvattingen en nuance, feiten en werkelijke achtergronden niet uit het oog verliezen. Voor ons als bestuurders is het niet moeilijk om de (in goed Nederlands) ‘usual suspects’ aan tafel te krijgen en met hen het gesprek aan te gaan. 

Mijn waarneming is dat door de ramen wat verder open te zetten ook mensen aan tafel komen die we anders niet zo snel aan tafel krijgen.  
Dit vraagt om ruimte en begrip van gemeentebestuur en samenleving. Met die ruimte verkennen Ton van Amerongen, Peter van Bergen, Jaap Oosterveld, Irene Korting en ik, nieuwe wegen waarin de gemeente én samenleving elkaar vinden. Want pionier - zijn - is Dronten eigen, maar pionieren in participatieland is voor iedereen nieuw.

[De tekst gaat verder na de foto]

 

Mijn waarneming is dat Dronten (en natuurlijk bedoel ik daarmee ook de inwoners en ondernemers uit Biddinghuizen en Swifterbant,  en het landelijk gebied) een saamhorige gemeenschap is. Er gebeurd veel. Er is grote sociale cohesie. Lieve mensen, wees daar trots op. Spreek u trots uit over uw landschap, dorpen en stad. Want als ik iets heb waargenomen is het wel dat Dronten zich erg bescheiden opstelt en men graag wil vasthouden aan het dorpse karakter. Doe dat vooral. Dat maakt u speciaal. Maar vertel buiten Dronten gewoon dat u een stad bent. Waarom niet? Met een prachtige Meerpaal, fantastisch onderwijs, vitale centra, een mooi station en straks een prachtig Hanzekwartier met havenkade. Dronten is groter en grootser dan onze bescheidenheid. En anderzijds laten we ook van ons horen. Als het gaat om onze kritische houding naar de luchthaven, de ontsluiting bij Roggebotsluis maar ook hoe onze ondernemers straks hun visitekaartje afgeven op de Floriade. 
      
Tot slot hoe mooi is het dat het centraal planbureau heeft berekend dat de gemeente Dronten een sterke groei van 10% of meer kan verwachten in de periode tot 2030 en in de periode 2030 tot 2040 een groei van 2,5% tot 10%  Dat is fantastisch  Daarmee behoort de gemeente Dronten tot een van de krachtigste gemeenten buiten de randstad. Dat kan als ondernemers, onderwijs en overheid elkaar goed weten te vinden en te versterken. 
Ik neem waar dat de gemeente Dronten de verbinding is tussen de regio Zwolle en Flevoland, op infrastructureel gebied en economisch. Laten we die positie ook optimaal benutten. De commissaris van de koning van Flevoland sprak gisteren op de nieuwjaarsreceptie over de investeringen die Flevoland doet en de komende jaren gaat doen. Deze investeringen zijn van grote meerwaarde ook voor de gemeente Dronten. 

Ik wens u allen een fantastisch, ambitieus, veilig en gezond nieuwjaar en ik vraag u  elkaar daarin mee te nemen en zeker ook die inwoners voor wie dat minder binnen eigen handbereik ligt.