De adviesraad van Dronten krijgt een nieuwe naam

Dronten - Adviesraad Sociaal Domein Dronten (ASD) is de nieuwe naam van de adviesraad die voorheen Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten (OBD) heette.

De adviesraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Dronten en adviseert namens hen gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders over het sociaalmaatschappelijk beleid. Dat omvat alles wat te maken heeft met de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet. Indirect zijn ook armoede en eenzaamheid onderwerpen die de aandacht hebben van de ASD.

Over de schouder meekijken

In de praktijk komt het er op neer dat ze meekijken over de schouder van de gemeente Dronten als het gaat om zaken waar de inwoners mee te maken krijgen die hulpmiddelen of ondersteuning nodig hebben omdat ze beperkingen hebben. Die beperkingen kunnen lichamelijk zijn, geestelijk of allebei. Dat geldt voor alle inwoners van jong tot oud en van arm tot rijk. De verordeningen of beleidsstukken die in voorbereiding zijn en die daar direct of zijdelings mee te maken hebben worden door de ASD beoordeeld.

Waarom een nieuwe naam?

De ASD vindt de nieuwe naam Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Dronten passender bij wat ze doen. Bovendien maakt het voor veel inwoners meteen duidelijk wie ze zijn, omdat het woord adviesraad terugkomt in de naam.