Dronten werkt aan gemeentelijke visie voor zonneparken

Dronten - Terwijl de windplannen voor Flevoland volop in behandeling zijn, wordt er ook gewerkt aan plannen op het gebied van een andere vorm van duurzame energie: de zon. De gemeente Dronten werkt aan een beleidsvisie.

In die visie moet worden opgeschreven waar en onder welke voorwaarden er zonneweides kunnen komen in het landelijk gebied. Maar net als bij de windenergie, waarbij de hoogtes van windmolens rond Lelystad Airport nog niet definitief door het Rijk zijn vastgesteld, ontbreekt het hier ook nog aan duidelijkheid. ‘Voor deze beleidsvisie is meer duidelijkheid van het Rijk essentieel,’ schrijft het college aan de raad.

Inpassing

Het betreft dan duidelijkheid over de inpassing van zonne-energie op onbenutte daken en terreinen. Landbouwgrond en natuur moeten zoveel mogelijk worden ontzien bij de aanleg van zonneparken, heeft de Tweede Kamer in een motie laten vastleggen. Dronten wil ook niet dat goede landbouwgrond dawordt gebruikt, maar hoe de aangenomen motie in de praktijk zal worden uitgewerkt, is nog niet duidelijk.

Vergunning

Het staat de plannen voor de kortere termijn in ieder geval niet in de weg. In totaal kan er in Flevoland op een oppervlakte van 1.000 hectare zonne-energie worden opgewekt. Dat is provinciebreed afgesproken in de onlangs vastgestelde ‘Structuurvisie Zon’.

Dat gebeurt niet allemaal in één keer. Voor een eerste tranche wordt voorzien in 500 hectare. Het Drontense deel daarvan is 110 hectare en de vergunning daarvan zou al dit jaar geregeld kunnen worden.