Dorhout Mees heeft plannen voor zonnepark op golfterrein

Biddinghuizen - Dorhout Mees in Biddinghuizen wil in 2020 een zonnepark aanleggen op een gedeelte van het golfterrein. Vanwege het afnemende aantal golfers brengt de golfbaan te weinig op.

Aantal golfers krimpt

'De veranderende omstandigheden binnen de golfmarkt rechtvaardigen een koerswijziging en een weloverwogen concentratie op de kernactiviteiten van de onderneming', aldus de directie van Dorhout Mees. 'Er lijkt weinig toekomst in de potentie van golfbanen. Ook bij Dorhout Mees staat de verhouding tussen kwantiteit (aantal courses), kwaliteit en prijs van het golfen structureel onder druk. Met 54 holes is Dorhout Mees op dit moment de grootste golfbaan van Flevoland terwijl de toename van het aantal golfers de laatste jaren krimpt. Het aantal leden van golfverenigingen kent al enkele jaren een dalende trend en de golfer van vandaag zal zich minder snel binden aan een vereniging'.

'Een golfbaan in afgeslankte vorm met de focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit is onze nieuwe toekomst', stelt de directie.

Gemeente is positief

Eind 2017 is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid voor de ontwikkeling van een zonnepark op delen van de (golf)terreinen van de onderneming. Medio 2018 is een principeverzoek voor de realisatie ingediend bij de gemeente Dronten. 'De gemeente heeft eind juli laten weten een positieve grondhouding met betrekking tot dat verzoek te hebben en het project te zien als een pilot/ proeftuin'.

Dorhout Mees heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de aanleg van het zonnepark. Op 26 september is door de gemeente formeel de aanvraag van deze omgevingsvergunning gepubliceerd. 'Wij gaan nu een fase in van nader onderzoek naar een goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing in het beleid van de gemeente en de provincie', aldus de directie.