Hospice Dronten houdt informatieavond voor vrijwilligers

Dronten - Hospice Dronten houdt op woensdag 9 januari een informatieavond voor geïnteresseerden in vrijwilligerswerk terminale ondersteuning thuis. Deze avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in het hospice aan Copernicuslaan 1.

De eerstkomende cursus voor vrijwilligers wordt georganiseerd op 1 en 2 februari en 2 en 30 maart. Deze is voor alle vrijwilligers gelijk, dus zowel voor geïnteresseerden in ondersteuning thuis als binnen het hospice.

Een cursus bestaat uit zeven thema’s variërend van communicatie, de te verlenen zorg en ondersteuning tot kennis over beslissingen rond het levenseinde. Met belangstellenden wordt eerst contact opgenomen en een gesprek gevoerd, voordat wederzijds besloten wordt of iemand de basiscursus kan en wil volgen.

Er wordt deze keer voor de ondersteuning thuis een aparte informatiebijeenkomst georganiseerd. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via secretariaat@hospice-dronten.nl.