Gemeente Lelystad werkt niet mee aan bouwplannen op golfbaan

Lelystad - De gemeente Lelystad is niet van plan een bestemmingsplanwijziging voor te leggen aan de gemeenteraad voor wat betreft de golfbaan op het Flevo Golf Resort. Wethouder Janneke Sparreboom heeft dat in de laatste gemeenteraadsvergadering voor het kerstreces nog een klip en klaar bevestigd tegenover de gemeenteraad.

Ontwikkelaar Unigolf van het gebied zou de golfbaan het liefst sluiten om er woningen te gaan bouwen. Bewoners zijn daar fel tegen. Omdat de bestemming van de golfbaan ‘recreatief’ is, is er medewerking van de gemeente nodig voor de bouwplannen. En die medewerking komt er niet.

Volgens wethouder Sparreboom vinden er op dit moment geen bouwontwikkelingen plaats op het Flevo Golf Resort die strijdig zijn met de het bestemmingsplan. Mocht dat wel gebeuren, dan zal de gemeente handhavend optreden en een bouwstop opleggen.