Poging tot afschaffing hondenbelasting in Lelystad strandt

Lelystad - In een wat opzichtige poging heeft Leefbaar Lelystad de laatste gemeenteraadsvergadering voor het kerstreces geprobeerd de hondenbelasting af te schaffen. De poging strandde: de partij kreeg alleen steun van de PVV.

Het onderwerp zelf stond niet op de agenda, maar wel stond de ‘Tarievennota 2019’ ter besluitvorming op de agenda. Daarmee worden de gemeente belastingen en heffingen ter waarde van 44,57 miljoen euro officieel vastgesteld.

'Middeleeuwse belasting'

Marianne van de Watering van Leefbaar Lelystad greep die nota aan om de hondenbelasting weer eens ter discussie te stellen. Want die maakt deel uit van de tarieven die worden vastgesteld. Volgens haar stamt de hondenbelasting uit ‘de middeleeuwen en de tijd van Vrouw Holle’. ‘

De hondenbelasting werd toen, in de middeleeuwen, ingevoerd om de overlast van zwerfhonden te beperken en om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. Bovendien zag de overheid er een mooie manier in om werkhonden te belasten. En, oh ironie, laten die honden juist nu vrijgesteld zijn van hondenbelasting.’ Van de Watering vindt het niet van deze tijd dat iemand die toevallig een hond heeft, daarvoor wordt belast: ‘De hond als melkkoe.’

Sneu of vasthoudend

Sanne de Wilde (D66) constateerde dat dit de derde poging in een aantal jaar tijd was van Leefbaar Lelystad om de hondenbelasting af te schaffen. ‘Ik weet niet of ik dit  u moet kwalificeren als ‘sneu’ of als ‘vasthoudend’.’

Maar mede omdat Leefbaar Lelystad geen oplossing had voor het gat van 590.000 euro dat door eventuele afschaffing in de gemeentelijke begroting wordt geschoten, ging behalve de PVV geen enkele andere partij mee in het voorstel. Volgens Van de Watering kon het bedrag wel worden terugverdiend door boetes uit te delen aan mensen van wie de hond overlast veroorzaakt, maar de andere partijen in de gemeenteraad vonden dat wel erg optimistisch begroot.