PVV Flevoland wil onderzoek naar 'dubieuze rol' dijkgraaf

Flevoland - De Flevolandse Statenfractie van de PVV wil een onderzoek naar de 'dubieuze rol' die dijkgraaf Henk Tiesinga van Waterschap Zuiderzeeland zou hebben gespeeld bij de vergunningverlening voor Windpark Noordoostpolder. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Flevoland.

'In 2005-2006 heeft dijkgraaf Tiesinga vergunningen verleend voor de plaatsing van windmolens aan de Koepel Windenergie Noordoostpolder, waarvan dezelfde heer Tiesinga voorzitter was. Dit is een zeer ongewenste combinatie van functies en het riekt naar belangenverstrengeling', aldus PVV-Statenlid Chris Jansen. 'Daarnaast lijkt ook nog eens het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verkeerd te zijn ingelicht over de destijds verleende keurontheffingen. Reden voor de PVV om schriftelijke vragen te stellen', aldus PVV-Statenlid Chris Jansen.