Dronten vraagt Rijk woonkernen te ontzien bij windmolen plaatsingen, als dat kan

Dronten – De kloof is nog niet gedicht, maar wel een stukje minder diep geworden: de gemeenteraad van Dronten heeft donderdag unaniem ingestemd met de gemeentelijke zienswijze op het inpassingsplan voor Windplan Groen. Daarbij is een suggestie van inwoners van Ketelhaven meegenomen.

Want twee weken geleden was de pijn in Ketelhaven nog groot. De windmolen die op 900 meter afstand van de wijk wordt geplaatst, zorgt voor veel boosheid en frustratie.

Rendablitieit

Maar die molen is nodig om het plan rendabel te houden. Althans, op dit moment. De windplannen op het grondgebied van Lelystad en Dronten hebben namelijk te maken met hoogtebeperkingen rond Lelystad Airport. Doordat windmolens in de nabije omgeving daar lager moeten zijn, zijn er in de gebieden die de windplannen omvatten meer molens nodig, zo eist het Rijk.

Die hoogtebeperking is echter nog niet definitief vastgelegd voor wat betreft de maximumhoogte van de molens en de omtrek rond Lelystad Airport waarin deze maximumhoogtes gelden. Mochten daar nog wijzigingen in komen en mochten molens toch hoger worden dan nu het geval lijkt, dan kunnen er in de windplannen mogelijk elders molens worden geschrapt of verplaatst. De rendabiliteit van de plannen is dan namelijk niet meer in het geding.

Suggestie

Vandaar dat voorzitter Hans van Veen van de commissie Windplan Groen van de Vereniging van Eigenaren van Ketelhaven de gemeenteraad de suggestie had gedaan in de reactie naar het Rijk een zin toe te voegen, waarin wordt gevraagd bij aanpassingen in de plaatsingen van de molens de woonkernen zoveel mogelijk te ontzien. En die suggestie nam de gemeenteraad donderdag unaniem over.

Stinkende best

Het is een kleine handreiking, die echter wel tot stand is gekomen na een goed gesprek dat wethouder Jaap Oosterveld nog eens heeft gehad met de vertegenwoordiging van bewoners van Ketelhaven. Een gesprek waarbij, zo merkte de gemeenteraad donderdag op, het wederzijds respect is toegenomen, zonder dat aan alle bezwaren tegemoet kan worden gekomen.

Oosterveld heeft al uitgesproken ‘zijn stinkende best’ te zullen blijven doen om de schijnbaar onoverbrugbare kloof tussen Ketelhaven en de initiatiefnemers van Windplan Groen te overbruggen. ‘En daar houden wij ‘m aan,’ beloofde Marianne Witteveen (ChristenUnie), die net als veel andere partijen haar waardering uitsprak voor die pogingen.