Vensterauteurs Canon NOP enthousiast van start

Emmeloord - De vensterauteurs van Stichting De Canon Noordoostpolder zijn enthousiast van start gegaan. Na de informatiebijeenkomsten op 5 en 15 september weten ze wat er van hen wordt verwacht. Er zijn zo'n twintig auteurs die, al dan niet in samenwerking met andere deskundigen, dertig vensters gaan beschrijven.

Het bestuur van de stichting heeft namelijk na raadpleging van deskundigen, terwijl elke polderbewoner via de website kon reageren, gekozen voor zeven ramen (thema’s) met daarin dertig vensters (onderwerpen). Onder de schrijvers zijn specialisten afkomstig uit de wereld van onder meer land- en tuinbouw, architectuur, cultuur en historie. Deskundigen van Nieuw Land Erfgoedmuseum zullen tien vensters maken. Het resultaat zal uiteindelijk te zien zijn op de website van de stichting en hoogstwaarschijnlijk, als de financiële middelen toereikend zijn, ook in een boek. De teksten zullen kort en bondig zijn, levendig en ondersteund door vele illustraties, verwijzingen, crosslinks, et cetera. De vensters kunnen niet alle relevante informatie bevatten, maar moeten lezers nieuwsgierig maken naar wat er ‘achter dat venster zit’. Harrie Scholtmeijer en Wim Logtmeijer zijn de venstercoördinatoren. Zij zullen de verschillende vensterauteurs aansturen. Tekstschrijver Huib van der Wal verzorgt de eindredactie en organiseert de productie van de website en het boek. Dit zijn de zeven thema’s en dertig vensters: Raam I: het land wordt zee: 20.000 v. Chr- 19de eeuw 1.Prehistorie: sporen van de ijstijd en resten van een bloeiende beschaving 2. Flevo en Almere: moeras en meren 3. Zuiderzee: verkeersader, slagveld, visbun 4. De burchten van Kuinre: middeleeuwse machtsbasis 5. Schokland: eiland in de Zuiderzee 6. Oud-Kraggenburg: havenhoofd aan het Zwarte Water Raam II: de zee wordt land (1891-1962) 7. Lely: de plannen 8. Droogleggen en drooghouden: dijken en gemalen 9. Ontginnen: woeste gronden in cultuur gebracht 10. Oorlogsjaren: het Nederlands Onderduikers Paradijs Raam III: het land wordt ingericht (1942-heden) 11. Verkaveling: het landschap van Mondriaan 12. Dorpen inclusief Emmeloord: het model van Christaller 13. Landschap: bossen, wegen, bermen Raam IV: het land wordt bebouwd (1942-heden) 14. Stedenbouwkundige aspecten van de dorpen: pleinen, kerken, scholen, huizen en bijzondere naamgevingen 15. Delftse school en het Nieuwe Bouwen: traditie en modernisme 16. Gebouwen buitengebied: Boerderijen, arbeiderswoningen, schuren Raam V: het land wordt bewoond: 17. Arbeiderskampen: de eerste huisvesting 18. Selectie van bewoners: wie kwam er in aanmerking? Uitgifteplan en het model-Ter Veen 19. Samenlevingsopbouw: onderzoek, verzuiling en maatschappelijke hiërarchie 20. Culturele verscheidenheid en identiteit: de polder als smeltkroes 21. Relatie Urk en Overijssel : animositeit en afhankelijkheid Raam VI: het land wordt beleefd 22. Landbouw en voedselvoorziening: mechanisatie en agricultuur 23. Buiten de landbouw: ruimte voor onderzoeksinstituten en wegen voor forensen 24. Kunst en Cultuur: kunstwerken, monumenten, amateurkunst, musea en theater, verenigingsleven, koren, schuurfeesten 25. Opbouw voorzieningen: o.a. gezondheidszorg, onderwijs 26. Bijzondere gebeurtenissen: o.a. evenementen Raam VII: het land wordt bestuurd 27. Directie: projectontwikkelaar van de polder 28. Landdrost en burgemeester, openbaar lichaam, democratie: van autoriteit naar zeggenschap 29. Regionaal bestuur: provincies en waterschap 30. Gemeente : een halve eeuw zelfstandig