Brexit treft 20 procent Urker beroepsbevolking

Urk - Gedeputeerde Michel Rijsberman sprak woensdag in Brussel met Michel Barnier over de gevolgen van Brexit voor onder andere de visserij. Inzet van de provincie Flevoland is om de visserijsector zo weinig mogelijk negatieve gevolgen te laten ondervinden van de Brexit.

De Noordzee regio en in het bijzonder Flevoland wordt zwaar getroffen indien er geen goede afspraken komen nadat Engeland de EU verlaat. Flevoland is de derde hardst getroffen regio in Europa waar Brexit negatief uitpakt voor de Agrofood sector1. Voor de visserij is de impact nog groter: van de 60 visverwerkingsbedrijven blijven 40 tot 20 over. Deze krimp zou 20% van de Urker beroepsbevolking treffen.

Er staat veel op het spel

Er staat voor Flevoland en andere Nederlandse visserij gemeenschappen veel op het spel: 39% van de Nederlands visserij werkgelegenheid bevindt zich op Urk. Bovendien is maar liefst 60% van de vis die door Nederland aan Groot Brittannië wordt verkocht afkomstig van Urk. Daarmee is deze gemeente erg kwetsbaar voor de gevolgen van de Brexit. Mogelijke gevolgen zijn geen of minder toegang tot huidige Europese wateren en de Britse markt.

Rijsberman: “Omdat de visserijsector goed van zich heeft laten horen, heeft Europese Unie de visserij een plek gegeven in de onderhandelingen. En er staat nu een inspanningsverplichting op papier om de huidige rechten en afspraken in stand te houden als Groot-Brittannië de EU verlaat. Maar daarmee zijn we er nog niet. Echte afspraken moeten nog gemaakt worden. We blijven aandacht vragen voor de grote belangen van onze inwoners en bedrijven.”

Brexit Taskforce

Michiel Rijsberman is voorzitter van de Brexit Taskforce van de Noordzee Commissie van de CPMR (Conference of Peripheral Maritieme Regions). Daarnaast is Rijsberman vice-voorzitter van de Brexit intergroep van het Europees Comité van de Regio’s. In deze hoedanigheid zet hij zich in om de impact van Brexit voor Nederland en Flevoland zo klein mogelijk te houden.