Het Flevolands Archief sluit aan op e-Depot Nationaal Archief

Lelystad - Het Flevolands Archief voltooit donderdag het traject van aansluitingen van de Regionaal Historisch Centra op het e-Depot. De digitale archieven worden hiermee duurzaam bewaard en toegankelijker gemaakt.

De overheid gaat steeds meer digitaal werken. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat de digitale informatie duurzaam bewaard wordt. Dit kan door middel van het e-Depot. Het e-Depot is een initiatief van het Nationaal Archief en is ontwikkeld in samenwerking met de Regionaal Historische Centra.

Met de aansluiting op donderdag 20 december bereikt het traject van aansluiting op het e-Depot zijn voltooiing. Het Flevolands Archief kan daarmee de digitale archieven van zijn aangesloten overheden duurzaam opslaan. Het gaat niet alleen om puur digitale archieven, maar ook om papieren archieven die gedigitaliseerd zijn.