Particulier plan voor Waterwijzer

Lelystad - De actie voor behoud van het gebouw ‘De Waterwijzer’ in het Lelycentre krijgt steeds meer gevolg. Vorige week riep de FlevoPost in ‘Stationsplein 180’ op het gebouw te bestemmen als creatieve broedplaats voor kleine ondernemingen. Ondernemer Peter Krol van Shp 61, voorheen Seats2Meet, ziet er wel brood in. Hij richt zijn pijlen echter niet op de gemeente, maar op Centrada/de Alliantie. Tijdelijke bestemming

Door Kees Bakker Wethouder Fackeldey liet vorige week weten de sloop niet tegen te kunnen houden, omdat de grond is beloofd aan die projectontwikkelaar, die er woningen wil neerzetten. Krol denkt echter niet dat dat van vandaag op morgen zal gebeuren. ‘Ik heb begrepen dat Centrada/de Alliantie het gebouw koopt. Als men nog niet onmiddellijk nieuwbouwplannen heeft voor het gebied, en je wilt voorkomen dat er de komende jaren alleen maar een zandvlakte komt te liggen, kun je De Waterwijzer ook tijdelijk gebruiken voor andere doeleinden.’ ‘Mijn idee is het gebouw een een tijdelijke bestemming te geven, die kan zorgen voor een andere identiteit voor dat gebied. Iets dat levendigheid en bedrijvigheid brengt’, aldus Krol. De Waterwijzer valt te verdelen in vijf vleugels. ‘Maar daar een ‘mix use’ kantoorgebouw van. Een vleugel kan bestemd worden voor culturele en maatschappelijke instellingen, van lokale kunstenaars tot een toneelvereniging. Een andere vleugel zou bestemd kunnen worden voor instellingen op het gebied van zorg en welzijn, weer een andere vleugel voor ondernemers met een ‘Seats2Meet’-achtige structuur: kleine bedrijven, die weinig ruimte nodig hebben, maar wel bij elkaar op de koffie willen gaan. Al dan niet gecombineerd met voorzieningen voor starters, van gemeente, kamer voor koophandel en de belastingdienst. Weer een andere vleugel kun je bestemmen voor studentenhuisvesting, of tijdelijke woningen.’ Krol nodigt iedereen uit om mee te denken over mogelijkheden. Via Lelystad network op Linkedin heeft hij al een discussie gestart. ‘Iemand kwam daar met het idee van een Stadsmuseum. Waarom niet?’ Geen zandvlakte De tijdelijke bestemming zorgt ervoor dat Lelystad voorlopig niet weer een zandvlakte rijker wordt. ‘Woningbouw kun je eerst concentreren in gebieden waar men nu al bezig is, zoals Warande en het Hanzepark. Een braakliggend terrein erbij, daar heeft niemand behoefte aan, en de vraag is hoe snel de plannen kunnen en zullen worden ingevuld.’ Daarnaast geeft de tijdelijke bestemming de mogelijkheid aan een nieuw idee zich te bewijzen. ‘Als je maar durf hebt.’ Volgens Krol hoeft het allemaal ook niet veel geld te kosten. ‘De rente van het bedrag dat Centrada wil betalen om het gebouw te kopen, zou je kunnen gebruiken voor noodzakelijke renovaties en verbouwingen. Verder betalen de ondernemers die erin gaan zitten gewoon huur. Niet veel huur, wellicht, maar bij elkaar kan het toch aardig optellen.’ De gemeenteraad buigt zich nog over de sloopplannen van De Waterwijzer.