Sloop Waterwijzer niet te voorkomen

Lelystad - De gemeente zegt de sloop van De Waterwijzer niet te kunnen tegenhouden. Eerdere besluitvorming maakt dat onmogelijk. In een ‘overzicht van de feiten’.reageert men op de ‘maatschappelijke discussie’ die is ontstaan naar aanleiding van de sloopplannen. Diverse Lelystedelingen spannen zich in om De Waterwijzer te redden van de sloop. Het markante gebouw in het Lelycentre zou deel uitmaken van de geschiedenis van Lelystad, en daarin wordt al zoveel gesloopt, is de gedachte.

De gemeente stelt het gebouw in 2009 te hebben gekocht van Domeinen, met als doel tijdelijk als Stadhuis te kunnen dienen. Dat gebeurde met het oog op de renovatie van het Stadhuis, die onlangs is voltooid. Tegelijk met de aankoop is met de `VOF Maerlant’, een consortium van bouwbedrijf Van Wijnen, Alliantie projectontwikkeling en woningbouwcorporatie Centrada, een overeenkomst gesloten om het pand, onmiddellijk na terugverhuizing van de gemeentelijke organisatie naar het gerenoveerde Stadhuis af te nemen. In die overeenkomst is de sloop van het gebouw meegenomen. VOF Maerlant betaalt de rekening daarvan. De daadwerkelijke transactie (overdracht van de grond) moet nog plaatsvinden. Juridisch is de gemeente gehouden haar contractuele verplichtingen na te komen. Een eerdere inventarisatie van gebouwen in Lelystad heeft geleid tot een lijst van gebouwen die tot Lelystads cultureel erfgoed moeten worden gerekend. De Waterwijzer komt daar niet op voor. Woningbouw Het consortium heeft plannen voor woningbouw op de plek van De Waterwijzer, maar een definitief plan moet nog worden overlegd. De gemeente is met het consortium in overleg om tot een gefaseerde afname van de grond te komen. Dat zou inhouden dat het in te dienen plan ook in fases wordt gerealiseerd. De sloopvergunning is al weg afgegeven. Voor dat kan plaatsvinden, is het nodig dat het besluit tot onttrekking van de Damrifbrug aan het openbaar verkeer onherroepelijk wordt. Het stedenbouwkundig plan voor het gebied wordt binnenkort aan de gemeente voorgelegd. De start van de eerste fase van de woningbouw is gepland voor maart/april 2012. Tijdelijke plannen Volgens de gemeente is het dus onmogelijk de sloop te stoppen zonder contractbreuk te plegen. Ondernemer Peter Krol, die plannen met het gebouw heeft die hij vorige week in onze krant toelichtte, gaat overigens ook niet uit van behoud van het gebouw. Hij hoopt alleen dat, als de VOF Maerlant nog niet onmiddellijk tot ontwikkeling van het gebied overgaat, De Waterwijzer voorlopig voor iets anders kan worden gebruikt.