Welke zorg wordt nog aangeboden in het ziekenhuis in Lelystad?

Lelystad - Patiënten kunnen tot 1 maart 2019 - de startdatum van de doorstart met het St Jansdal ziekenhuis - in het ziekenhuis in Lelystad terecht voor een breed scala aan poliklinische zorg, spoedpoli (08.00-20.00 uur), diagnostiek (Poliklinische) OK en dagverpleging. Dit melden de curatoren dinsdag.

Op de website van Mc Zuiderzee kunnen inwoners, patiënten, verwijzers en andere belanghebbenden lezen voor welke zorg zij terecht kunnen bij MC Zuiderzee. De huisartsen in de regio zijn ook van het zorgaanbod op de hoogte gesteld.

In het ziekenhuis in Lelystad zal ook in samenwerking met andere zelfstandige zorgaanbieders de volgende zorg worden verleend: Oogheelkunde, Revalidatie, Dialyse, Pathologie en Geriatrische revalidatie. Deze zorg werd voorheen ook al door deze partijen verleend.

Het is al enige tijd bekend dat er voor de MC IJsselmeerziekenhuizen per 1 maart 2019 een doorstart zal plaatsvinden voor het zorgaanbod in Lelystad en Dronten. Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is de partij die deze doorstart zal realiseren. In de tussenliggende tijd bevinden de MC IJsselmeerziekenhuizen zich in een transitieperiode onder leiding van de curatoren. Zij hebben in de afgelopen dagen – in goed overleg met St Jansdal – vastgesteld hoe het zorgprofiel er in de overgangsperiode komt uit te zien.

Onderhandelingen over Noordoostpolder en op Urk

Zoals bekend bevinden de onderhandelingen tussen de curatoren en Stichting Antonius Zorggroep over een voortzetting van de zorg in de Noordoostpolder en op Urk zich in vergevorderd stadium. Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat, zal dit
bekend worden gemaakt.