Sloop Waterwijzer is formaliteit

Lelystad - Zoals we vandaag al in de FlevoPost melden: de sloop van De Waterwijzer lijkt een formaliteit. Hoewel: het woordje 'lijkt' kan beter worden vervangen door 'is'. De coalitiepartijen in Lelystad, VVD, PvdA en InwonersPartij, zijn voor de sloop, en worden gesteund door ChristenUnie en Lelystads Belang. D66 en Bindend Lokaal kondigden nog wel aan bij de besluitvorming in de gemeenteraad een motie in te dienen om de sloop te heroverwegen, maar die motie lijkt bij voorbaat kansloos.

Dinsdagavond vergaderde de gemeenteraad voor de tweede maal over het 'ontrekken van de Damrifbrug aan het openbaar verkeer'. Feitelijk is dat iets anders dan de sloop van De Waterwijzer, maar aangezien de brug aan het gebouw vastzit, en het besluit tot sloop van het gebouw al twee jaar geleden is genomen, is het één (de sloop) niet mogelijk zonder het ander (opheffen van het fietspad). De sloop van De Waterwijzer heeft geleid tot een breed verzet. Architecten, lokale ondernemers, de zoon van de architect Jelle Jelles van De Waterwijzer, 'gewone' burgers, nu de slopershamer het gebouw daadwerkelijk bedreigd, is er alsnog een breed verzet ontstaan tegen die sloop. Ook dinsdagavond was dat het geval: een architect uit Amsterdam, een stedenbouwkundige die zes jaar voorzitter is geweest van de welstandscommissie in Lelystad, allen hielden een vurig pleidooi het besluit tot sloop te 'heroverwegen', en een inspanning te doen het gebouw te behouden voor Lelystad De Waterwijzer stamt uit de begintijd van Lelystad. Het gebouw herbergde de mensen die de polderhoofdstad hebben ontworpen en gebouwd. Daarnaast is het gebouw in het Lelycentre een apart gebouw: los van het subjectieve oordeel of het 'mooi' of 'lelijk' is, zegt het iets over de geschiedenis van Lelystad, en de tijd waarin het is gebouwd. 'Wees voorzichtig met uw erfgoed, en las een adempauze in', was het vurige pleidooi van de Amsterdamse architect Hovenier, die grote bewondering heeft voor het werk van architect Jelle Jelles. Het werk van Jelles wordt binnenkort opgenomen in de collectie van het Nederlands Architectuur Instituut. Dat wil wat zeggen, omdat dat instituut dat zelden met gehele oeuvres van een architect doet. Het verzet komt echter twee jaar te laat, is het gevoel in de gemeenteraad. Als nu wordt besloten tot een adempauze, kan dat tot protest leiden van de sloper en de projectontwikkelaar die op de plek van De Waterwijzer woningen en appartementen wil bouwen. Een schadeclaim is dan niet uitgesloten. In één van de komende raadsvergaderingen zal daarom het besluit over de brug worden bekrachtigd, waarna de sloop daadwerkelijk kan plaatsvinden. De vergunning voor de sloop van De Waterwijzer is in juni al afgegeven.