Column Hans Engelvaart
Door Hans Engelvaart

Participatie

Ik wil het met u hebben over participatie. Het college van Dronten kondigde na de verkiezingen aan dat het anders zou gaan. We zijn nu een half jaar verder.

Er gaat veel goed. Het college werkt keihard. Recente zaken tonen echter aan dat er ook een keerzijde is. Het collegeprogramma ‘Naar nieuwe verbindingen’ is doorspekt met begrippen als gezamenlijk optrekken, inwonersparticipatie voorop, samen met bewoners, ondernemers en organisaties, oren en ogen in de samenleving, dat soort dingen. Het college wil van regie naar netwerken. En dit is nog maar een korte opsomming.

Praktijk

Nu de praktijk. Eerst was er de onduidelijkheid over de verplaatsing van de weekmarkt. Uit enquêtes onder de bevolking en ondernemers in het centrum bleek dat er geen voorkeur voor verplaatsing is, maar toch zou er een meerderheid vóór verplaatsing zijn. Nu is het college zich hierop aan het herbezinnen.

Retailvisie

Bij de nieuwe retailvisie zijn ook vraagtekens te plaatsen. Ondernemers uit het centrum moeten in de visie lezen dat hun zaak tot parkeerplaats wordt omgebouwd en jonge enthousiaste agrariërs in het buitengebied blijken niet gehoord te zijn over de invulling van de nieuwe natuur die in hun gebied zijn weerslag zal krijgen. Hoezo participatie?

Nu is het natuurlijk uiterst lastig het iedereen naar de zin te maken. Dat is een utopie. Zo wilde de gemeente op aandrang van vele jeugdigen in Swifterbant een fraaie speeltuin aanleggen. Kat in het bakkie met zoveel draagvlak, zou je denken. Niets bleek echter minder waar, toen de plek bekend werd waar de speeltuin moest komen. Niemand wilde die voor zijn deur hebben.

Lidl

Dan is er de kwestie van de Lidl. De bewoners van Dronten-West willen die supermarkt, maar de mensen in Swifterbant niet. Makkelijk is het voor de gemeente allemaal niet, maar iedereen de kans geven actief mee te denken is wel een kernwaarde van de zo gewenste participatie.