Leerlingen buigen zich over toekomst Lelystadse kust

Lelystad - Leerlingen van het Technasium van Scholengemeenschap Lelystad (SGL) en van basisschool Warande, 280 in totaal, gaan de komende maanden aan de slag met het bedenken van ideeën en het uitwerken van plannen om van de Lelystadse kust 'the place to be!' te maken.

De leerlingen kunnen daarbij gebruik maken van het computerspel Minecraft, waarin de echte wereld gevisualiseerd kan worden. Donderdag was de kick-off van het scholierenproject.

‘Out of the box’ denken

De leerlingen doen dit project in het kader van Lelystad Next Level. Dit is een samenwerkingsproject van de gemeente Lelystad, de provincie Flevoland en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Binnen Lelystad Next Level wordt gewerkt met vijf verschillende thematafels, waaronder de tafel Natuur, Recreatie en Toerisme. Het scholierenproject komt voort uit deze tafel. Luc Kohsiek, voorzitter van de tafel Natuur, Recreatie en Toerisme en Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, is enthousiast. ‘Het is fantastisch dat zoveel leerlingen met onze opdracht aan de slag gaan. Dat zij actief en gezamenlijk met ons gaan meedenken over hoe Lelystad er in de toekomst als kuststad uit kan zien. Ik hoop dat daarbij volop ‘out of the box’ gedacht gaat worden en verwacht dat er hele mooie dingen bedacht worden voor Bataviakwartier en het toekomstige Schiereiland’.

Minecraft visualiseert

De ideeën en plannen van de leerlingen kunnen met behulp van Minecraft gevisualiseerd worden. Harold van Waveren van Rijkswaterstaat vertelt hoe met behulp van de echte gegevens van het Kadaster en Rijkswaterstaat de leerlingen Bataviakwartier en het toekomstige Schiereiland virtueel kunnen inrichten. Met de inzet van Minecraft kunnen zij hun dromen over de toekomst van de kust laten zien. 

Meedenken over de toekomst is belangrijk

Wethouder Ed Rentenaar: ‘Het is heel belangrijk dat leerlingen meedenken over de toekomst van de stad, over een toekomst voor de kust. En met ideeën komen waardoor meer mensen de kust willen komen bezoeken en er dan ook langer dan één dag willen verblijven. Zij kijken toch met een andere blik dan volwassenen. De vraag voor de thematafel Natuur, Recreatie en Toerisme is, wat moet Lelystad doen om een bestemming te worden? Welk goed gevoel moet een reis naar Lelystad opleveren en wat draagt daaraan bij? Meer bezoekers  levert Lelystad nieuwe banen op en daarmee werk voor de Lelystedelingen’.

Zelf ervaren

Nadat het onderzoek door de verschillende betrokken partijen was toegelicht, zijn alle leerlingen op excursie geweest in het Bataviakwartier en voeren de scholieren per boot langs de kust van Lelystad en naar de Marker Wadden. Met deze bagage gaan de scholieren de komende maanden aan de slag. Het project wordt medio maart 2019 afgerond. Dan worden alle werkstukken aan de opdrachtgevers gepresenteerd.

Lelystad Next Level

50 jaar geleden is de stad Lelystad gebouwd. Om de ontwikkeling van Lelystad richting te geven, heeft de gemeente samen met de provincie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de samenwerkingsovereenkomst ‘Lelystad Next Level’ getekend. Het doel is om Lelystad een extra sprong voorwaarts te laten maken, naar een ‘next level’ en zich nog meer ontwikkelt tot een aantrekkelijke en duurzame stad. Een stad waarin alle inwoners meedoen, het onderwijs goed is en waarin men prettig woont.

Momenteel wordt er vanuit Lelystad Next Level onderzocht welke kansen en uitdagingen er voor de stad zijn. De verwachting is dat dit onderzoek voor de zomer is afgerond.