Geen nieuwbouw OFW in 2019

Dronten - De gemeente Dronten, woningcorporatie OFW en de Huurders Belangen Vereniging hebben donderdag de prestatieafspraken voor het komende jaar ondertekend. Daarin staan de afspraken en ambities op het gebied van sociale huurwoningen voor 2019.

Zo valt er te lezen dat Oost Flevoland Woondiensten de komende tien jaar zo’n 300 woningen gaat verkopen. Er zijn 500 woningen aangewezen als geschikt voor de verkoop. Daarnaast worden de komende tien jaar 480 woningen gemoderniseerd en duurzamer gemaakt en worden er de komende vijf jaar 250 woningen nieuw gebouwd. Dat worden woningen die specifiek op een doelgroep gericht zijn, zoals ouderen of jongeren. Eengezinswoningen heeft OFW genoeg in de bestaande woningvoorraad.

Niet veel nieuwbouw

Overigens zal er het komende jaar niet veel nieuw worden gebouwd. ‘Dat heeft alles te maken met krapte in de bouw,’ zegt OFW-directeur Truus Sweringa. ‘We hebben een aantal plannen in voorbereiding, maar de bouw zal in de jaren 2020-2023 plaatsvinden'.

Voor wat betreft het aanpassen van woningen voor mensen die ouder worden, sluit OFW aan bij ‘Lang zult u wonen’, een project waarbij mensen ook preventief de woning kunnen aanpassen met bijvoorbeeld een slaapkamer op de begane grond of andere maatregelen die het mogelijk maken langer in de woning te blijven, ook als men meer zorg nodig heeft of minder mobiel wordt. OFW studeert echter ook met de gemeente om ouderen ertoe te bewegen te verhuizen naar een beter geschikte woning als daar aanleiding toe is. 

De gemeente wil voor OFW de mogelijkheid voor de nieuwbouw vergemakkelijken door voor sociale huurwoningen een lagere grondprijs te hanteren. Het gaat om een pilot van een jaar, waarbij nadat jaar wordt gekeken wat het effect was. Door verschillende heffingen van het Rijk is het bedrag dat OFW kan investeren in nieuwbouw onder druk komen te staan. ‘Van de 32 miljoen euro aan opbrengsten die we jaarlijks hebben, moeten we zes miljoen aan het Rijk afstaan', zegt OFW-directeur Truus Sweringa.

Sociale investering

Daarnaast blijft OFW, samen met de gemeente, investeren in de leefbaarheid en sociale problematiek. ‘Daarbij valt te denken aan het voorkomen van schulden, regionale samenwerking op het gebied van maatschappelijke opvang en crisiswoningen, wijkgericht werken, verdere stappen op het gebied van duurzaamheid en het toekomstige gasloos wonen en het dementievriendelijk maken van de route tussen de Oost het winkelcentrum', zegt wethouder Peter van Bergen.

Dronter Koers

Die samenwerking vindt plaats in het kader van de Dronter Koers, waarbij gemeente, OFW en zorg- en maatschappelijke instellingen regelmatig met elkaar aan tafel zitten. ‘Dat is echt een unieke samenwerking, waarbij we elkaar goed weten te vinden', weet Sweringa.

Energiekosten

Sweringa maakt zich overigens wel zorgen om de extra gasheffingen die het kabinet wil doorvoeren. Volgens haar kan dat per huishouden een stijging van de kosten van tussen de 20 en de 50 euro per maand opleveren. ‘Dat is mede een reden om, samen met en onder verantwoordelijkheid van de gemeente, per wijk wijkenergieplannen te maken.’ Daarmee moet worden gekeken hoe de energielasten met eenvoudige maatregelen omlaag kunnen, maar wordt per wijk ook meegenomen wat de mogelijkheden voor te sorteren op gasloze woningen'.

Zonnepanelen

Eén maatregel loont in ieder geval al, weet Claudia van Loveren van de Huurders Belangen Vereniging. ‘Zonnepanelen op het dak. OFW betaalt dat en de opbrengsten woerden gedeeld tussen de huurder en OFW. De servicekosten gaan daardoor wel met 20 euro per maand omhoog, maar de gemiddelde besparing op de energierekening voor een huurder is zo’n 38 euro per maand. Dat loont dus, en we zijn blij dat OFW die mogelijkheid biedt'.