Respect! doet mee aan Statenverkiezingen in Flevoland

Lelystad - De nieuwe politieke partij Respect!Nederland doet mee aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Flevoland. Deze verkiezingen zijn op 20 maart 2019.

'Het initiatief voor Respect!Flevoland kwam van Respect!Almere-raadslid Rene Eekhuis en onze fractie-assistenten Rick van Mourik en Ingrid Pieters', legt Respect!Nederland-voorzitter Gerdwin Lammers uit. 'Respect is een landelijke politieke partij in opbouw en meedoen aan de Statenverkiezingen stond na de gemeenteraadsverkiezingen uiteraard hoog op ons verlanglijstje. Daarbij is de inzet en het enthousiasme van onze leden en onze lokale politieke vertegenwoordigers echter essentieel en van doorslaggevend belang voor de verdere provinciale en – straks- landelijke groei', aldus Lammers.

Partij gaat voor twee Statenzetels

Rene Eekhuis ziet evenals Lammers goede mogelijkheden voor twee zetels in de Provinciale Staten. Eekhuis: 'In Almere haalden wij net geen twee zetels dus dat is een prima startpunt. Wij hebben na de gemeenteraadsverkiezingen bovendien enthousiaste nieuwe leden verwelkomd die ook kandidaat willen zijn voor de Statenverkiezingen. Binnenkort starten wij met onze campagne in Flevoland en gaan wij de overige vijf gemeenten bezoeken. Wie interesse heeft om zich kandidaat te stellen is van harte welkom. Wij willen natuurlijk graag een zo breed mogelijke fractie met vertegenwoordigers uit alle gemeenten', licht Eekhuis toe.

Speerpunten

Als speerpunten voor het verkiezingsprogramma voor Flevoland noemt landelijk voorzitter Lammers onder andere het verbeteren van de sociale leefbaarheid in de provincie, de uitbreiding van de infrastructuur met zowel trein- als wegenaansluitingen naar het oosten van het land en het verbeteren van de economische groei bijvoorbeeld door uitbreiding van Lelystad Airport. Wonen én werken in Flevoland. Dát is onze prioriteit'.

Oostvaardersplassen

Maar ook een ander actueel onderwerp staat hoog op de agenda van Respect!Flevoland. Lammers daarover: 'Het mislukte ‘project’ grazers in de Oostvaardersplassen, want dat mogen we toch zo wel vaststellen, verdient een herdefinitie. Het binnen de huidige projectdefinitie oprekken of zelfs negeren van de uitgangspunten veroorzaakt chaos. Bijvoederen was geen uitgangspunt dus dan moet je dat niet gedogen. Doe je dat wél, zoals eerder dit jaar, dan ontstaat er chaos en totale onduidelijkheid. Dat moeten we niet meer willen'.

Wat Respect!Flevoland wel wil is het huidige 'Grazers’ project per direct beëindigen en langs democratische weg én met spoed nieuwe uitgangspunten bepalen waarin bijvoorbeeld (beperkt) bijvoederen wél is opgenomen. Eekhuis: 'Dan is er duidelijkheid. Het is niet erg dat het project in zijn huidige vorm is mislukt. Dat kan gebeuren. We moeten alleen niet proberen iets recht te buigen dat krom is'.

Respect!Flevoland wil de initiator zijn van de herdefinitie en partijen aan de tafel brengen. 'Laten we snel met alle betrokkenen een nieuw project starten met respect voor mens en dier, waarmee we aan alle discussies, protesten en chaos een einde maken, want gedogen leidt altijd tot chaos!', weet landelijk Respect!-voorzitter Lammers.

Gedachtengoed Pim Fortuyn

De standpunten van de partij zijn gebaseerd op het gedachtengoed van wijlen Pim Fortuyn. Binnenkort publiceert Respect!Flevoland haar verkiezingsprogramma voor de Statenverkiezingen en in januari 2019 wordt de kandidatenlijst vastgesteld.