'Oneigenlijk gebruik' groenstrook Venkel staat weer op agenda

Dronten - De gemeente Dronten gaat opnieuw in gesprek met bewoners van de Venkel 50 tot en met 64, om te zien of er een oplossing kan worden gevonden voor een stukje gemeentegroen dat zij in gebruik hebben.

Het gaat om een strook van 75 centimeter over de gehele erfgrens. Eerder liet de gemeente de bewoners weten dat het openbaar groen terug moest worden gegeven in de oorspronkelijke staat, maar daar komt men nu op terug.

Het eerdere besluit van de gemeente was de bewoners nogal rauw op het dak gevallen. Men kreeg er de indruk van al jaren bewust illegaal zich de grond te hebben toegeëigend, maar volgens de bewoners is dat niet het geval.

Omdat de gemeente ook niet kan achterhalen hoe deze situatie in het verleden is ontstaan, wil men kijken of er gebruik kan worden gemaakt van een uitzonderingsregel. Het stuk gemeentegrond waar het om gaat maakt deel uit van de groenstructuur van de gemeente en die grond wordt in beginsel niet verkocht.

Gesprek met bewoners

Maar er zijn uitzonderingen mogelijk als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Omdat onduidelijk is hoe deze situatie in ontstaan, wil de gemeente daarover met bewoners in gesprek. Bovendien zitten er in de groenstrook geen kabels en leidingen in de grond, gaat het gelijkmatig over de gehele erfgrens in het gebied en zijn alle bewoners wellicht bereid tot aankoop van de grond over te gaan. Dat maakt dat er geen beletsels zijn om dat in ieder geval te bespreken.

Project

Het project waarbij onderzocht wordt of bewoners van gemeentegrond in gebruik hebben en die bijvoorbeeld bij tuinen hebben getrokken, loopt al acht jaar, onder de naam ‘terugdringing oneigenlijk grondgebruik’. In een aantal gevallen wordt de grond in dat geval te koop aangeboden aan bewoners, in een aantal gevallen kan dat niet.

Als er bijvoorbeeld kabels en leidingen in de grond zitten, mag dat sowieso niet. Daar moet men te allen tijde bij kunnen. Als in rijtje woningen een aantal bewoners wel gemeentegrond bij de tuin hebben getrokken, maar een aantal ook niet en daar ook geen interesse in hebben, wordt de grond ook niet verkocht. De gemeente wil geen ‘verspringingen’ (kanteelvorming) in erfafscheidingen.