Afschot edelherten in Oostvaardersplassen start volgende week

Lelystad - Na het groene licht dat de rechter donderdag heeft gegeven, start Staatsbosbeheer volgende week met het afschieten van - uiteindelijk - 1830 edelherten in de Oostvaardersplassen.

De exacte start is volgens Staatsbosbeheer afhankelijk van diverse factoren zoals de locaties waar de dieren zich op dat moment bevinden, de weersomstandigheden en de veiligheid. 'Veiligheid en zorgvuldigheid bij het uitvoeren van deze opdracht staan voorop', aldus een woordvoerder.  

In de praktijk zal het afschot zo veel mogelijk plaatsvinden op weekdagen. De vergunning stelt ook een paar voorwaarden zoals een zorgvuldige monitoring en onderzoek voorafgaand aan het afschot. Zo moeten er als onderdeel van de vergunning enkele dagen voor het afschot vogeltellingen worden uitgevoerd.

Omdat aanvankelijk, volgens het advies van de commissie Van Geel, al op 1 november met afschot begonnen zou worden, ziet het er nu naar uit dat het doel om voor januari klaar te zijn niet gehaald gaat worden. Het wordt bovendien een flinke kluif om genoeg geschikte mensen te vinden die het willen doen.

Ethische bezwaren

Twee van de vier vaste boswachters van Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen hadden ethische bezwaren tegen het afschieten van gezonde dieren. Zij wilden daar niet aan meewerken en zijn afgelopen zomer op eigen verzoek overgeplaatst naar andere natuurgebieden, bevestigt Staatsbosbeheer tegenover de Volkskrant.

Vlees wordt ter consumptie aangeboden

Een gedeelte van het vlees wordt ter consumptie aangeboden, meldt Staatsbosbeheer. 'De verwachting is echter niet dat dit voor kerst gebeurt. Er worden eerst enkele dieren gekeurd en beoordeeld op kwaliteit van het vlees. Er wordt zorgvuldig te werk gegaan. Het behalen van de geformuleerde doelstand is daarbij leidend, niet het op de markt brengen van het vlees'.