Kloof tussen voor- en tegenstanders Windplan Groen lijkt niet te overbruggen

Dronten - De windmolens in het Windplan Groen die op bijna een kilometer afstand van Ketelhaven worden geplaatst, blijven voor controverse zorgen. Bewoners van Ketelhaven zijn ‘boos, gefrustreerd en voelen zich niet serieus en in de maling genomen’.

Dat zei Ketelhavenbewoner Hans van Veen van de Vereniging van Eigenaren (VvE)  van Ketelhaven donderdag tegen de gemeenteraad. Op de agenda stond een brief die de gemeente stuurt aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat, waarin men haar zienswijze op het windplan weergeeft.

(Geen) beweging

In september stond er nog een andere stap in de procedure voor dit windplan op de agenda van de gemeenteraad. Ook toen bleek er veel weerstand uit Ketelhaven. Wethouder Jaap Oosterveld beloofde toen nog eens met de initiatiefnemers en de VvE van Ketelhaven in gesprek te gaan, om te zien of de twee wat nader bij elkaar kunnen worden gebracht.

Donderdag was in ieder geval één ding duidelijk: dat is niet gelukt. Bewoners verwachten van een gesprek dat er bewogen kan worden, dat er windmolens kunnen worden verplaatst of geschrapt uit het plan. De initiatiefnemers van Windplan Groen hebben al eerder duidelijk gemaakt dat dat niet kan: er is één molen in de buurt van Ketelhaven geschrapt, maar de andere zijn nodig omdat het windplan anders economisch niet rendabel is.

Verharden

De gemeenteraad gaat er dan ook mee akkoord. Dat neemt niet weg dat zowel wethouder Oosterveld als de gemeenteraad willen dat het gesprek tussen initiatiefnemers en bewoners van Ketelhaven gestimuleerd blijft worden, al moeten daar geen wonderen van worden verwacht. ‘Het is jammer dat de standpunten verharden,’ concludeerde Ferdinand Zomerman (CDA).

Sprankje

Er gloort nog een klein sprankje hoop aan de horizon voor de tegenstanders uit Ketelhaven. Op dit moment is er een hoogtebeperking voor bepaalde windmolens in het plan die dichterbij Lelystad staan, het windplan strekt van de Vogelweg tot aan de Colijnweg. Die hoogtebeperking heeft te maken met de uitbreidingsplannen van Lelystad Airport en is nog niet definitief. Dronten dringt er bij de minister op aan dat daar zo snel mogelijk duidelijkheid komt, want wellicht betekent dat dat bepaalde windmolens in het gebied elders dan hoger mogen worden en ontstaat er ruimte in de businesscase, waardoor de windmolens bij Ketelhaven wellicht alsnog niet nodig zijn voor de rendabiliteit.

Wethouder Jaap Oosterveld wil alert blijven op dat soort ontwikkelingen, al waarschuwt hij ook daar voor teveel optimisme. ‘Want in dat geval zullen we wel opnieuw met het Rijk, de gemeente Lelystad en de provincie in overleg moeten en zullen zij ook moeten willen bewegen.’

Kloof

Ook heeft de wethouder de bewoners, die zich zorgen maken over slagschaduw, geluid en gezondheid, op andere manieren aangeboden te ondersteunen. Zo is Dronten bereid voor wat betreft geluid een nulmeting te laten uitvoeren en wil men de bewoners ook helpen bij een contra-expertise voor wat betreft de berekeningen betreffende het te verwachten geluid. Ook wordt er gekeken naar innovatieve manieren van geluidbeperking die kunnen worden doorgevoerd.

Maar de vraag is of daarmee de kloof tussen voor- en tegenstanders van het plan zal worden gedicht. Want de zorgen blijven, zo gaf Ketelhavenbewoner Hans van Veen aan. ‘Deze molens zijn zo hoog, daar is nog helemaal geen ervaring mee in Nederland. Ze staan er nog niet. Vandaar dat er slechts gewerkt kan worden met berekeningen. Maar het genieten van de rust, ruimte, water en de natuur, waarmee makelaars Ketelhaven aanprijzen, dat is straks niet meer het geval.’

Minder, meer

Windplan Groen is één van de vier windplannen voor Flevoland op het grondgebied van Dronten, Lelystad en Zeewolde, waarmee het aantal windmolens in dat gebied verminderd wordt. Daarmee moet het aanzicht van het landschap worden verbeterd. Daarbij worden dan de meest innovatieve windmolens geplaatst, die er voor zorgen dat bij een halvering van het aantal windmolens de energieopbrengst zal verdubbelen.