Kanshebbers voor Lelyprijs 2019 bekend

Lelystad - De vrijwilligers van Kunstuitleen Art & Leen, het Jolpop Festival en de Vrienden van de Bibliotheek Lelystad zijn genomineerd voor de Lelyprijs 2019.

Eind januari volgend jaar wordt de winnaar bekend. Uitreiking is op 13 maart, door Leen Verbeek, commissaris van de Koning en tevens voorzitter van de Flevolandse afdeling van het Cultuurfonds.

De Lelyprijs wordt ieder jaar uitgereikt door het Cultuurfonds in Flevoland, aan een organisatie, persoon of initiatiefgroep - steeds uit een andere gemeente - die zich inzet voor cultuur of natuur. Dit jaar gaat de prijs van 2500 euro naar een kandidaat uit Lelystad. 

Kunstuitleen Art & Leen

Art & Leen (voorheen Kunstuitleen Flevoland) werd in 1985 opgericht. In 1994 verhuisden ze naar een ruimte in cultureel centrum De Kubus. Een groep enthousiaste vrijwilligers spant zich al jaren in om het zeer uiteenlopende werk van de aangesloten kunstenaars in Lelystad door middel van huur of koop te verspreiden. Zonder vrijwilligers geen kunstuitleen.

Verder geven ze hun medewerking aan projecten met scholen. Leerlingen van de Scholengemeenschap Lelystad komen jaarlijks een kunstwerk uitzoeken en maken aan de hand daarvan een eigen werkstuk in de lessen kunstzinnige vorming. Ook De Dijkdichters laten zich inspireren tot het maken van gedichten bij de werken die in de uitleen worden aangeboden. Een keer per maand komt er een kunstenaar iets over zijn werk vertellen.

Jolpop Festival

Het Jolpop Festival groeide in zeventien jaar uit van een buurtfeest waar plaatselijke bandjes een podium kregen naar een evenement met nationale uitstraling. Dat podium wordt nog steeds aan een beginnende band gegund, maar afgesloten met optredens door popbands met een gevestigde naam. Verder krijgt de winnaar van de Flavourland-popprijs op prime time een optreden.

De harde kern van enthousiaste vrijwilligers wordt jaarlijks aangevuld met een grotere groep voor hand- en spandiensten. Ook bewoners uit de wijk participeren nog steeds bij de realisatie van het evenement. Pieter-Jan Niebeek is als musicus (drummer) van het begin af aan de drijvende kracht achter dit popfestival. Het evenement is gratis toegankelijk voor het publiek en start ’s middags met allerlei activiteiten voor kinderen.

[De tekst gaat verder na de foto]

 

Stichting Vrienden van de Bibliotheek

De Stichting Vrienden van de Bibliotheek is in tijden van bezuinigingen in 1993 opgericht door een plaatselijke Rotary Club. De vrienden ondersteunen de werkzaamheden van de bibliotheek in moreel en materieel opzicht. De nominatie geldt met name voor de niet aflatende en belangeloze inzet van deze stichting om literatuur toegankelijk te maken voor een breed publiek en de liefde voor literatuur te stimuleren. Dat doet de stichting al 25 jaar en met succes. De donaties van vrienden en de grote inzet van de bestuursleden maken dat mogelijk.

Zeer bekend zijn inmiddels de 'schrijvers-avonden'. Jaarlijks zijn dat vijf avonden waar Lelystedelingen in contact worden gebracht met de in levenden lijve aanwezige schrijvers. De avonden worden gemiddeld genomen zeer goed bezocht.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland is een van de twaalf provinciale afdelingen.