OFW zet in op woonmogelijkheden voor ouderen

Dronten - Kleine woningaanpassingen om langer zelfstandig te wonen, een domotica-woning, een programma voor hybride installaties en elektrisch koken en nieuwbouw en modernisering is een aantal doelen uit het jaarplan 2019 van Oost Flevoland Woondiensten (OFW) in Dronten.

Met de doelen uit het jaarplan geeft OFW invulling aan het ondernemingsplan 2018-2023. De doelen toetst de corporatie aan de hand van zes duurzaamheidschecks. 

OFW zet zich in 2019 extra in voor de oudere klanten. Onderzoek moet aantonen welke behoefte past bij hun situatie. Welke aanpassingen kan OFW doorvoeren, zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen? Maar ook: Hoe en met welke maatregelen OFW ouderen kan faciliteren bij het verkennen van de woon-mogelijkheden. Wordt het dan verhuizen of blijven ze toch liever wonen in de huidige woning? Om klanten hier inzicht in te geven, richt OFW voor een jaar een zogeheten domotica-woning in. Centraal staan vooral ingrepen die in de praktijk ook betaalbaar zijn.

Energiezuinige woningen

In 2019 werkt OFW verder aan de volgende stap in het verwezenlijken van de ambitie ‘Energieneutraal in 2050’. Naast het plaatsen van zonnepanelen op daarvoor geschikte woningen, biedt OFW huurders de mogelijkheid om zonnepanelen te combineren met een hybride warmtepomp en een aansluiting voor een elektrische kookplaat.

Modernisering en nieuwbouw

Dit jaar startte OFW met de proefwoning van het moderniseringsproject 48 woningen Spelwijk in Swifterbant. In 2019 gaat de modernisering voor alle huurders definitief van start. Daarnaast wordt groot onderhoud uitgevoerd aan 104 woningen in Dronten. En, OFW gaat ook bouwen. Zo wordt onder andere de bouw voorbereid van 2 appartementencomplexen met in totaal 54 appartementen voor senioren aan de Lijzijde in Dronten. Ook werkt OFW samen met de gemeente Dronten toe naar een samenwerkingsovereenkomst voor een multifunctioneel centrum in Swifterbant met 30 sociale huurappartementen. Bij de ontwikkeling van nieuwbouw, is het uitgangspunt gasloos en Nul Op de Meter. 

De duurzaamheidschecks

In het ondernemingsplan ‘Inspireren & Verbinden’ heeft OFW zes duurzaamheidschecks opgenomen: 1. Heeft het echte waarde voor onze klanten? 2. Is het maatschappelijk verantwoord? 3. Hebben we er integraal naar gekeken? 4. Doen we het zo efficiënt mogelijk? 5. Past het binnen de mogelijkheden van onze organisatie? 6. Kunnen we het verantwoorden en uitleggen? Aan de hand van deze checks toets OFW al haar plannen en besluiten, zodat ze binnen de duurzaamheidsgedachte van OFW passen.

Lees hier het volledige jaarplan 2019.