Prestatieafspraken Lelystad lopen vertraging op door stakende stemmen

Lelystad – De Lelystadse gemeenteraad heeft zich dinsdag een beetje in de eigen voet geschoten bij het vaststellen van de prestatieafspraken voor de sociale huurwoningen voor het volgend jaar.

Doordat de stemmen bij een voorstel tot wijziging van die afspraken staakten, moet er over twee weken opnieuw worden gestemd. Maar dan haalt men de deadline van het Rijk voor het indienen van de afspraken niet.

Het is een wat technisch verhaal. De gemeente maakt elk jaar met woningbouwstichting Centrada, woningstichting Harmonisch Wonen en de Huurdersvereniging Ons Belang afspraken over de sociale huurwoningen. Daarin worden zaken als de regeling rond het toewijzen van woningen en nieuwbouw geregeld.

Statushouders

Enige tijd geleden heeft de gemeenteraad bepaalt dat statushouders, vluchtelingen die in Nederland mogen blijven wonen, uit de urgentie worden gehaald. Het college studeert op hoe men dan toch aan de taakstelling van het Rijk kan voldoen. Die heeft weliswaar bepaald dat gemeenten vrij zijn in het wel of niet geven van urgentie aan statushouders, maar tegelijk moeten gemeenten wel elk jaar een voorgeschreven aantal statushouders huisvesten.

Toevoeging

Omdat het college nog studeert op hoe men daaraan kan voldoen zonder de wens van de gemeenteraad te negeren, liep er nog overleg en was er aan de prestatieafspraken een zogenaamd addendum toegevoegd, waarin werd gesteld dat in het eerste kwartaal voor wat betreft de huisvesting van statushouders nadere afspraken worden gemaakt.

Op zich is dat geen probleem, maar toen dat addendum dinsdag in stemming werd gebracht, staakten de stemmen: 17 raadsleden stemden voor en 17 stemden tegen. De regels schrijven voor dat er dan bij de volgende raadsvergadering, over twee weken op 18 december, opnieuw moet worden gestemd. En da’s vervelend, want officieel moeten de prestatieafspraken ondertekend en al op 14 december op een bureau op het ministerie in Den Haag liggen.

Redding tevergeefs

Fractievoorzitter Jack Schoone van Leefbaar Lelystad probeerde de zaak nog te redden, door om een herstemming te vragen. Dat gebeurde echter nadat burgemeester Ina Adema de vergadering officieel al gesloten had. En ja, regel is regel en wet is wet.

Volgens Adema was dat nog geen probleem. De prestatieafspraken zouden woensdag kunnen worden ondertekend door de vier partijen en op tijd bij het ministerie worden ingeleverd, met de boodschap dat het addendum later zou volgen. Maar daar gooide de huurdersvereniging roet in het eten. Zij willen de afspraken pas ondertekenen als ook het addendum is vastgesteld. Wat voor gevolgen dit verder zal hebben, is op dit moment nog niet duidelijk.