Dronten verlengt subsidieregeling internet buitengebied

Dronten - Het college van de gemeente Dronten heeft besloten de subsidieregeling Ondersteuning internet buitengebied met zes maanden te verlengen tot 1 juni 2019. Met de regeling voor eindgebruikers wil de gemeente internet in het buitengebied financieel ondersteunen.

De huidige regeling liep van 15 februari tot 1 december 2018. De regeling kwam voort uit een amendement in de gemeenteraad van 5 november 2015. Daarbij werd budget beschikbaar gesteld om het internet in het buitengebied financieel te ondersteunen. Van de regeling is tot nog toe beperkt gebruik gemaakt. Ondernemers geven aan dat dat heeft te maken met de onduidelijkheid die er is over initiatieven van marktpartijen voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied.

Wachten op meer duidelijkheid

Recreatieondernemers, waarvoor de regeling bedoeld is, hebben de gemeente gevraagd om de regeling te verlengen totdat er meer duidelijkheid is over deze initiatieven, zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken. De verwachting is dat er komende maanden meer duidelijkheid komt over de slagingskans en planning van deze glasvezelinitiatieven.

Vraagbundeling

Particuliere initiatieven vanuit het gebied in samenwerking met de LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie) zijn in gesprek met marktpartijen om tot vraagbundeling voor de aanleg van glasvezel te komen.