Nieuwe rolstoellift voor bus Rode Kruis

Dronten - De rolstoelbus van het Rode Kruis in Dronten krijgt een nieuwe lift. De gemeente wil daar ruim 4.000 euro aan bijdragen.

De oude lift was versleten. Het is al een enkele keer voorgekomen dat er iemand wel met rolstoel en al de bus in was gelift, maar er niet meer uit kon komen. Er zijn de afgelopen jaren diverse reparaties aan de lift verricht, maar bij de laatste storing bleek dat de installatie dermate verouderd is, dat dit niet meer kan.

Tweede keer steun

De bus wordt veel gebruikt door het Rode Kruis, minstens één keer per dag. Veel van de ritten zijn structureel van aard. Vandaar dat de gemeente een bijdrage wil leveren. De bus is nu vijf jaar in gebruik. In 2013 heeft het Rode Kruis Dronten een nieuwe bus aangeschaft, toen ook met steun van de gemeente. Die droeg 15.000 euro bij in de aanschafkosten van 40.000 euro.

De Rode Kruisbus is namelijk ook inzetbaar bij rampenbestrijding. Als er bijvoorbeeld door een brand ergens minder-valide bewoners moeten worden geëvacueerd, staat het Rode Kruis paraat.

Gemeenteraad aan zet

Het aardige van de gemeentelijke bijdrage is dat deze komt uit het ‘Maatschappelijk fonds’, een potje dat de gemeente heeft ingesteld om instellingen met een maatschappelijk en/of sociaal doel, te ondersteunen. Dat fonds is in 2012 in het leven geroepen. Er zit 20.000 euro in, maar er blijkt nauwelijks gebruik te worden gemaakt van dat geld.

In de gemeenteraad leidde dat in oktober al tot een discussie. Wethouder Ton van Amerongen beloofde toen met een voorstel te komen om de criteria voor en de aanvraag uit het fonds te vergemakkelijken. Dat is nu gebeurd met een voorstel. Voorwaarde voor de steun aan de rolstoellift voor de bus is wel dat de gemeenteraad akkoord gaat met de verruimde criteria.

Verruimde criteria

In de oude regeling konden stond dat ‘maatschappelijke organisaties’ een aanvraag konden indien. In de nieuwe regeling is daarvan gemaakt ‘vrijwilligersorganisaties’. In de oude regeling moesten die organisaties actief zijn op het gebied van zorg, maatschappelijke ondersteuning, participatie, cultuur of sport. In de nieuwe regeling zijn daar onderwijs en veiligheid aan toegevoegd. In de oude situatie kon een organisatie slechts éénmaal een aanvraag doen gedurende het bestaan van het maatschappelijk fonds, in de nieuwe situatie is daar één keer per kalenderjaar van gemaakt. Bovendien kunnen aanvragen voortaan ook worden gedaan door personen, waar het eerder instellingen moesten zijn.

Wethouder Van Amerongen hoopt dat er zo meer gebruik zal worden gemaakt van het fonds. Dit geval zou daar een mooi voorbeeld van zijn, omdat de gemeente bij een aanvraag ook actief kan nagaan uit welk fonds organisaties eventueel een bijdrage kunnen krijgen.