Definitieve beslissing over afschot edelherten valt donderdag

Lelystad - De rechtbank in Lelystad doet donderdag uitspraak in de zaak die drie natuurorganisaties hebben aangespannen tegen de ontheffing die de provincie aan Staatsbosbeheer heeft verleend voor de afschot van ruim 1.800 edelherten. Tot die tijd wordt er geen edelhert afgeschoten.

De zaak is afgelopen donderdag inhoudelijk behandeld. Eerder gaf de bestuursrechter in een andere zaak de provincie juist toestemming voor de afschot. De drie natuurorganisaties die protest hebben aangetekend tegen de ontheffing zijn echter bang dat de massale afschot de vogelstand in het gebied enorm zal verstoren.

Grote gevolgen

De natuurorganisaties stellen dat de massale afschot grote gevolgen zal hebben voor de vogels in het gebied. De zeearend zou bijvoorbeeld geheel uit het gebied verdwijnen. Bovendien zouden vluchtende edelherten sowieso voor chaos zorgen.

Volgens de provincie is het verwachte effect van het afschieten van de edelherten echter ‘verwaarloosbaar klein’. Dat zou blijken uit verschillende onderzoeken. Bovendien kan afschot niet veel langer op zich laten wachten. De winter nadert en massale honger en sterfte onder de grote grazers zorgt voor veel maatschappelijke onrust. Tot de uitspraak van de rechter in deze zaak zal er echter nog geen edelhert worden afgeschoten.

[De tekst gaat verder na de tweet]

Geen vervolging

Het Openbaar Ministerie besloot vorige week geen vervolging in te stellen tegen Staatsbosbeheer voor het overlijden van grote grazers in de vorige winter. Ook mensen die de dieren hebben bijgevoerd en daarmee het bijvoerverbod hebben genegeerd, worden niet vervolgd.

Het OM ontving in het voorjaar enkele aangiftes tegen Staatsbosbeheer. Volgens de aangevers zou de organisatie tekort hebben geschoten in haar zorgplicht, waardoor in het koude voorjaar van 2018 een relatief hoog aantal grote grazers door kou en honger is omgekomen. Het OM heeft de zaak onderzocht en concludeert dat Staatsbosbeheer heeft gehandeld volgens landelijke regelgeving en sowieso geen invloed heeft op de weersomstandigheden. Van een strafbaar feit is dan ook geen sprake.

In het licht van de discussie over de Oostvaardersplassen heeft het OM besloten de mensen die dieren hebben bijgevoerd ook niet te vervolgen. De vraag of zij strafbaar zijn laat zich namelijk niet makkelijk beantwoorden voor de specifieke situatie die zich dit voorjaar voordeed.

[De tekst gaat verder na de video]

Veroordeling vernieling

De man die in juli een damwand in de Oostvaardersplassen heeft vernield, is vorige week wel veroordeeld. Hij kreeg zestig uur werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Twee medeverdachten zijn vrijgesproken.

De man werd met de medeverdachten, twee vrouwen, 23 juli betrapt bij een vernielde damwand. Die zou zijn vernield om meer water toe te laten in de Oostvaardersplassen tijdens de droogte deze zomer. De man had een boor in zijn handen, maar stelde die bij zich te hebben omdat hij die niet in de auto wilde laten liggen. De rechter geloofde daar niets van. De man is wel vrijgesproken van bedreiging en het gooien van een hooibaal naar een agent op 1 april bij een demonstratie. Daarvoor was onvoldoende bewijs. Ook de twee vrouwen die bij de man waren zijn vrijgesproken.