Grote evenementen tijdelijk naar terrein Marknesserweg

Emmeloord - Evenementen, zoals de kermis, het Pieperfestival en de Nacht van Oranje, kunnen in 2019 niet op De Deel in Emmeloord plaatsvinden omdat De Deel wordt gereconstrueerd.

Het terrein aan de Marknesserweg wordt volgend jaar het feestterrein van de stad. Dit terrein is groot genoeg en oorspronkelijk ook bedoeld als uitwijklocatie voor het houden van evenementen.

Op het veld moet nog wel een aantal voorzieningen worden getroffen om het geschikt te maken voor grote festiviteiten. De omwonenden van het terrein zijn inmiddels door de gemeente uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

De planning is dat het terrein in het voorjaar van 2019 in gebruik wordt genomen met als eerste de kermis rond Koningsdag.