Zesduizend essen gaan tegen de vlakte in het Kuinderbos

Bant - In het Kuinderbos worden binnenkort 6000 essen gekapt die aangetast zijn door de essenziekte. Het levert 4300 kuub hout op bij de houtoogst.

Het kappen van de zieke essen wordt door Staatsbosbeheer gecombineerd met bosrandenbeheer wat goed is voor vlinders, libellen, vogels en kleine zoogdieren. Uit veiligheidsoverwegingen zijn alle ernstig besmette bomen langs wegen voorzien van een stip en worden ze omgezaagd. Hier zal net als bij het bosrandenbeheer weer ruimte onstaan voor bomen als esdoorn, eik, hopelijk es en vooral veel struiken.

Het Kuinderbos is aangeplant tussen 1947 en 1953, om tot een gezonde leeftijdsopbouw te komen worden er jaarlijks grote en kleine open plekken in het bos gemaakt, hier ontstaat weer nieuw bos. ‘Eerst geven we de natuur een kans, lukt dat niet dan wordt er nieuw productiebos aangeplant’, zegt boswachter Harco Bergman. Staatsbosbeheer heeft inmiddels ongeveer 15.000 bomen aangeplant. In de ruimte die ontstaat na de oogst van zieke essen zullen nog eens 8000 eiken, beuken, fladderiepen, lindes, zoete kersen en tamme kastanjes worden gepant

Overlast

Het zagen wordt machinaal uitgevoerd en neemt een aantal maanden in beslag. Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen. De paden kunnen door de houtoogst tijdelijk minder goed begaanbaar zijn of stuk gereden worden. Die paden worden hersteld zodra het werk klaar is en de paden weer droog zijn.

Naast het oogsten van hout is ook dunning en verjonging van het bos een belang van de boomkap. ‘Door tijdig te verjongen kunt u blijven genieten en kan er op duurzame wijze hout worden geoogst. Uitgangspunt is 'wat bos is blijft bos'. Soms kappen we bos om de natuur de ruimte te geven, een bos te ontwikkelen met inheemse soorten of om oude landschappen te herstellen. Hiermee bevorderen we de biodiversiteit en herstellen we ecosystemen.’

Houtoogst

Een belangrijke reden om bomen te kappen is de houtoogst. Hout is een mooi product gezien de druk op het klimaat en de eindigende grondstoffen. Hout is een hernieuwbare schone grondstof en een goed alternatief voor milieubelastende materialen zoals metaal, plastic of beton. Het groeit altijd weer aan en laat geen vervuilende reststoffen in het milieu achter. Bergman: ‘Het overgrote deel van ons gebruikte hout komt nu uit het buitenland, waar het soms nog gewonnen wordt uit oerbossen, zoals tropisch regenwoud. We vinden het belangrijk hout van eigen bodem te oogsten. Zo voorkomen we met de Nederlandse houtconsumptie beschadiging van ecosystemen elders in de wereld.’ Staatsbosbeheer beheert in Nederland 90.000 hectare bos.