Toneelvereniging Markanti zoekt dringend nieuwe leden

Swifterbant - Toneelvereniging Markanti uit Swifterbant zoekt dringend nieuwe leden. Zonder versterking kan de vereniging niet garanderen dat er voorstellingen kunnen worden gegeven.

Markanti is al meer dan vijftig jaar de amateurtoneelvereniging van Swifterbant en daar wil de club graag nog heel veel jaren mee doorgaan. Twee keer per jaar kijken vele inwoners van het dorp en daarbuiten uit naar de volgende opvoering. Om deze opvoeringen blijvend te garanderen heeft Markanti dringend behoefte aan nieuwe spelers.

Wie altijd al van plan was iets met toneel te doen of wie al eens toneel heeft gespeeld en het weer wil oppakken, is welkom tijdens een oefenavond geheel vrijblijvend te komen kijken in De Hoeksteen. Ook kan contact worden opgenomen met het bestuur via secretariaatmarkanti@gmail.com.

In het voorjaar en in het najaar brengen de spelers van Markanti een meestal komisch stuk op de planken. Het stuk wordt altijd twee keer opgevoerd in De Hoeksteen. Als dat straks misschien niet meer kan, gaan de opvoeringen in het nog te bouwen MFC-gebouw plaatsvinden.

Elke dinsdagavond van 19.30 toto 22.00 uur wordt er geoefend in zaal 3 van De Hoeksteen in Swifterbant.