Veel belangstelling voor plannen rond Campus

Lelystad - Zo’n 2.000 ouders uit Lelystad hebben zich de afgelopen week laten informeren over de Campus die in Lelystad gebouwd gaat worden en waar alle leerlingen voor het voortgezet onderwijs vanaf 2020 onderwijs zullen krijgen.

De drie informatieavonden op Arcus, Rietlanden en SGL trokken zoveel belangstelling, dat er op donderdag 10 januari een vierde avond wordt georganiseerd op de SGL.

'Uniek voor Nederland'

Met het definitieve ontwerp voor de Campus en de vergevorderde, vernieuwende onderwijsplannen had de Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad ook echt wat te vertellen. ‘Dit is uniek in Nederland en vooral belangrijk voor Lelystad,’ zo begon woordvoerder Rhody Matthijs de avonden.

'Kleinschalig en persoonlijk onderwijs'

‘We gaan alle leerroutes en mogelijkheden bieden die we kunnen bedenken, kleinschalig en persoonlijk onderwijs, een prachtige leeromgeving en we zullen het kloppend hart van Lelystad zijn. Als verbinding tussen onderwijs en de stad, als aanjager van innovatie. Zo bereiden we onze jongeren voor op hun aandeel in de ontwikkeling van de stad,’ zei SVOL-bestuurder Barry Lommen.

Veel vragen bij ouders

Naast de plannen voor het onderwijs werden ook de verkeersplannen voor de nieuwe Campus toegelicht. Want de enorme stroom aan scholieren die straks naar één plek in Lelystad gaan, levert best veel vragen op bij ouders. 'Auto’s, fietsers en voetgangers worden op en om de campus volledig van elkaar gescheiden. Er komen extra brede fietspaden en voor de ontsluiting met de Landstrekenwijk wordt er een verlichte fietstunnel gerealiseerd. Ook aan verharde paden voor hulpdiensten is gedacht,’ lichtte Geert Jan Sikkens van de gemeente toe. Door bovendien de eerstejaars te laten beginnen om 8.15 uur en de ouderejaars om 8.45 uur, wordt de toestroom van leerlingen gespreid.

Tweetalig onderwijs

De Campus biedt straks alle denkbare mogelijkheden voor leerlingen, met kleinschalig en persoonlijk onderwijs. Onderwijs met alle leerroutes op één plek, ruimte voor verdieping, verbreding en extra ondersteuning én, voor veel aanwezigen relevant, ruimte om te kiezen voor tweetalig onderwijs.

‘We weten dat er nog veel misverstanden bestaan over wat de campus precies gaat bieden,’ sloot Rhody Matthijs de avond af. ‘Ik hoop dat u vanavond hebt ontdekt wat we echt gaan doen en dit ook deelt met de mensen die hier vanavond niet konden zijn.’

Bekijk hier de presentatie die gebruikt is tijdens de informatieavonden over de campus.