Het Torenbosje krijgt 10 mille voor bouw uitkijktoren

Dronten - Voor de bouw van een uitkijktoren in het Torenbosje in Dronten heeft de Stichting Projecten Rondom Het Torenbosje donderdag 10.000 euro gekregen van het Coöperatiefonds van Rabobank Flevoland.

De stichting wil in het bosje tussen Dronten en Elburg een uitkijktoren annex kunstwerk plaatsen. Daarvoor denkt de stichting een bedrag nodig te hebben van tussen de 100.000 en 150.000 euro. De stichting wil een beroep doen op het Fonds Leefbaarheid van de provincie Flevoland, waarmee projecten die de leefbaarheid op het platteland bevorderen worden gesubsidieerd. Voor zo’n aanvraag is echter ook 25 procent van het bedrag als cofinanciering nodig.

De stichting heeft al een aantal geldschieters gevonden. De gemeente Dronten wil een bijdrage leveren van 10.000 euro. Van het Coöperatiefonds van Rabobank Flevoland krijgt de stichting eenzelfde bedrag.

Kijk voor meer informatie op de website van Het Torenbosje.