Raad Dronten besluit over drie maanden over invulling renovatie van het gemeentehuis

Dronten – De gemeenteraad van Dronten heeft donderdag nog geen beslissing genomen over de aanstaande verbouwing en renovatie van het gemeentehuis. Men heeft 21 miljoen euro opzijgezet, maar hoe en hoeveel van dat bedrag besteed zal worden, wordt later duidelijk. Over drie maanden ligt er een nieuw voorstel voor de gemeenteraad, waarbij er ook wat te kiezen zal zijn.

Dat de gemeenteraad nog geen definitieve klap op de renovatieplannen heeft gegeven, is opmerkelijk. Aan het begin van de gemeenteraadsvergadering donderdag tekende er zich een meerderheid af die de renovatie en het daarmee gemoeide bedrag van ruim 24 miljoen euro wilde steunen.

Kiezen

Maar alle fracties hadden ook moeite met het enorme bedrag. Met name het feit dat er maar één optie voorlag aan de gemeenteraad en het feit dat er nu, binnen tien dagen van politieke behandeling, over besloten zou worden, stootte een aantal fracties tegen de borst.

GroenLinks nam daarom het voortouw voor een voorstel waarbij al wel werd afgesproken een bedrag van ruim 20 miljoen te reserveren als maximaal investeringsbedrag, maar daar nog geen geld voor beschikbaar te stellen. Een bedrag van vier miljoen euro van de 24 miljoen is bestemd voor tijdelijke huisvesting. Daar mag, indien nodig, al wel geld van worden uitgegeven.

Gebaar

Op zich steunden VVD, Leefbaar Dronten, ChristenUnie en D66 het voorstel van het college. CDA, GroenLinks, SP en PvdA gaven aan er in de huidige vorm niet mee akkoord te gaan. En wethouder Jaap Oosterveld wilde dat geluid en de algemene zorgen in de gemeenteraad over het enorme bedrag niet negeren.

Daarom wilde hij, met een enkele kleine wijziging namens het college, wel meegaan in het voorstel van GroenLinks. Dat betekent dat binnen drie maanden verschillende scenario’s voor de verbouwing en renovatie aan de gemeenteraad worden voorgelegd, waarin er ook substantiële keuzes kunnen worden gemaakt in relatie tot het geld dat de gemeenteraad wil uitgeven. ‘Drie maanden is wel ambitieus, als je bedenkt dat kerst er nog tussen zit, maar daar willen we ons maximaal voor inspannen,’ beloofde Oosterveld.

Beter uitleggen

Die drie maanden kunnen dan ook worden gebruikt om nog eens goed te kijken naar de communicatie over de aanstaande verbouwing. Want dat er verbouwd moet worden, daar twijfelt geen enkele fractie aan. De klimatologische omstandigheden binnen het gemeentehuis zijn belabberd, de duurzaamheid kan beter en het nieuwe werken is in de huidige indeling niet mogelijk. Daarmee blijft ook de klantvriendelijkheid van de gemeente achter. Daarom is de 21 miljoen euro ook al vast als 'taakstellend bedrag' opzij gezet, meer mag het zeker niet kosten.

Maar de felle reacties op social media en andere kanalen hebben de raadsleden ook wel doen schrikken. Want er lijkt bar weinig begrip te zijn binnen Dronten voor het feit dat de renovatie 24 miljoen moet kosten, laat staan dat dat voorstel draagvlak heeft. En dus moet de Drontenaar ook nog eens goed worden uitgelegd dat het hier niet alleen gaat om goed werkgeverschap van de gemeente voor haar ruim 350 ambtenaren, maar dat het ook om een verbetering van het huis van de gemeente gaat. Oftewel: het huis van alle inwoners.

Unaniem

De geste waarmee Oosterveld de oppositiepartijen tegemoet kwam, werd zeer gewaardeerd door hen. En met hen door de gehele gemeenteraad, want het voorstel van GroenLinks voor drie maanden uitstel is raadsbreed aangenomen.