28 sollicitanten voor vacature burgemeester Dronten

Dronten - Commissaris van de Koning Leen Verbeek heeft 28 sollicitatiebrieven ontvangen van mensen die burgemeester willen worden van de gemeente Dronten. Aanleiding voor de sollicitaties is het vertrek van Aat de Jonge.

Er hebben 8 vrouwen en 20 mannen gesolliciteerd. De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 40 en 61 jaar.

De sollicitanten zijn lid van verschillende partijen. Zes sollicitanten zijn lid van D66, vijf van het CDA, zes van de VVD, drie van de PVDA, één van de ChristenUnie en één van een lokale partij. Van de zes andere kandidaten is de partij niet bekend.

De sollicitatietermijn liep van 1 november tot 26 november. De vacature is ontstaan naar aanleiding van het vertrek van Aat de Jonge. Hij nam afscheid van het burgemeestersambt vanwege zijn pensioen. Ineke Bakker is nu waarnemend burgemeester tot het moment dat de nieuwe burgemeester zal aantreden.

[De tekst gaat verder na de tweet]

Sollicitatieprocedure

De gemeenteraad heeft op 1 november het profiel voor de nieuwe burgemeester aangesteld. De komende tijd wordt informatie ingewonnen. Ook worden er sollicitatiegesprekken gevoerd met de kandidaten. Daarna gaat de Commissaris van de Koning met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad in gesprek. Deze commissie gaat in gesprek met de kandidaten. Zij brengt verslag van haar bevindingen uit aan de gemeenteraad en bereidt de aanbeveling voor. Het is uiteindelijk aan de raad om de beste kandidaat voor te dragen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De procedure is erop gericht dat de nieuwe burgemeester voor de zomer van 2019 kan beginnen.