Fietspad dijk Lelystad-Enkhuizen is afgesloten

Lelystad - Het fietspad tussen Lelystad en Enkhuizen is volledig afgesloten in verband met de werkzaamheden aan de Houtribdijk. De aannemer heeft een gratis pendeldienst ingesteld voor fietsers en bromfietsers. Vanaf 1 juli 2019 is het fietspad definitief weer beschikbaar.

De pendeldienst rijdt 24 uur per dag, met wachtruimtes in Lelystad (bij parkeerplaats richting Hurkende man) en bij het naviduct in Enkhuizen. Bel vooraf het telefoonnummer 0527-616336; kies optie 1 en vermeld Pendeldienst Houtribdijk en de opstapplaats (‘Enkhuizen’ of ‘Lelystad’). De aanrijtijd kan variëren van 10 minuten tot 45 minuten.

Scheepvaart

Het werkgebied van de aannemer valt buiten de belangrijkste scheepvaartroutes Amsterdam-Houtribsluizen en Amsterdam- Krabbersgat. De havenkom van Trintelhaven doet dienst als werkhaven. Die werkhaven is daarom tijdens de werkzaamheden tot 2020 afgesloten voor de pleziervaart. De haven blijft wel toegankelijk als vluchthaven voor hulpdiensten en (in overleg) voor beroepsvaart.

In het voorjaar van 2019 wordt een deel van de werkgebieden in het water langs de dijk afgezet met beton. Hierdoor kan de aannemer veilig de zandige versterking aanbrengen. Deze afzetting duurt tot 1 mei 2019. De geul aan de IJsselmeerkant, tussen Trintelhaven en de Krabbersgatsluizen, langs de dijk verdwijnt permanent door de zandige versterking.

Hinder wegverkeer

Rijkswaterstaat verwacht weinig hinder voor wegverkeer tussen Lelystad en Enkhuizen, behalve af en toe een korte vertraging van maximaal 10 minuten tijdens met name nachtelijke werkzaamheden.

Versterking dijk

Het fietspad gaat tijdelijk dicht omdat Rijkswaterstaat de Houtribdijk versterkt met zand en steen aan de IJsselmeerzijde. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de dijk aan de veiligheidsnormen voldoet. De werkzaamheden duren tot medio 2020. Het deel tussen Lelystad en Trintelhaven krijgt zo'n 1,2 miljoen ton nieuwe breuksteen (kleine steenblokken). De Houtribdijk is smal; omdat de N307 de komende jaren open blijft voor het autoverkeer heeft aannemer de ruimte op en naast het fietspad nodig om zijn werk te kunnen doen. Ook gebruikt de aannemer het fietspad voor de aan- en afvoer van materieel en stenen.