'Dokter, ik doe het niet. Ik kan niet naar een ander ziekenhuis!'

Lelystad - Huisartsen in Lelystad zien dagelijks patiënten die niet de zorg krijgen die nodig is, omdat ze niet naar een ziekenhuis buiten hun stad willen. Huisarts Ingrid Letsch hoort dagelijks in haar eigen praktijk en van collega-huisartsen schrijnende voorbeelden.

'Patiënten, die eigenlijk medische zorg nodig hebben maar niet in een van de omliggende ziekenhuizen opgenomen willen worden. Omdat ze geen auto hebben, geen geld voor de trein of de bus of omdat familie niet op bezoek kan komen', vertelt Letsch. 'Ze begrijpen niet dat ze voor ‘gewone zorg’ niet meer in Lelystad terecht kunnen'.

Zorgmijders

Zorgmijders, zo worden patiënten genoemd die de zorg die ze nodig hebben weigeren. Dit doen ze om verschillende redenen. Maar in bijna alle gevallen is het terug te voeren op armoede. Huisarts Ingrid Letsch: 'In Lelystad heeft een groot deel van de inwoners net genoeg geld om van rond te komen. Ze hebben geen auto om naar Harderwijk of Almere te rijden. Familieleden hebben geen geld voor de trein of bus om op bezoek te komen. Het zijn de meest kwetsbare patiëntengroepen: ouderen maar ook mensen die door hun chronische ziekte geen baan meer hebben, of met een lichamelijke/geestelijke beperking. Dit alles maakt dat patiënten besluiten dat ze niet opgenomen willen worden in een andere ziekenhuis. Terwijl ze wel de medische zorg nodig hebben. En daar maken wij ons als huisartsen ernstige zorgen over. Het gaat over een grote groep mensen. De impact van hun problemen strookt niet met rationele feiten over reistijden en bereikbaarheid. De impact op deze kwetsbare groep patiënten wordt te weinig meegewogen'.

Ernstig zieke patiënten

Huisarts Joyce Dasi vertelt wat ze enkele weken geleden zelf meemaakte toen ze dienst had in het weekend: 'Op zondag ging ik op huisbezoek bij een COPD-patiënt met ernstige benauwdheidsklachten. Hij was het hele weekend al benauwd en ook al op de eerste hulp geweest. Eigenlijk moest hij een paar dagen opgenomen worden voor behandeling in het ziekenhuis. Hier zijn vaak meer mogelijkheden dan thuis. Maar meneer weigerde, ondanks zijn benauwdheid opgenomen te worden in Almere of Harderwijk. Zijn vrouw kon geen auto rijden en de kinderen woonden niet in de buurt. Ik heb de medicatie verder verhoogd, maar had hem liever doorgestuurd naar het ziekenhuis. Later op de dag belde zijn vrouw dat het echt niet meer ging. Uiteindelijk is hij zeer ernstig ziek, met de ambulance naar een ander ziekenhuis gebracht. Omdat hij pas laat de noodzakelijke medische zorg kreeg, duurt zijn herstel mogelijk ook veel langer'.

Ingrid Letsch vult aan: 'Ook de druk op de Huisartsenpost neemt toe door zorgmijders. We zien daar veel meer ernstig zieke patiënten, die eigenlijk al eerder naar hun eigen huisarts hadden gemoeten. Maar dit niet doen, omdat ze bang zijn voor een ziekenhuisopname'.

In de buurt

'Zorgmijden kunnen we nooit helemaal voorkomen, maar het zou zoveel helpen wanneer inwoners gewoon in Lelystad naar het ziekenhuis kunnen. Voor een bezoek aan de polikliniek maar ook voor kortdurende opnames', denkt Ingrid Letsch. 'Ze begrijpen best dat straks niet meer alles kan in het ziekenhuis in Lelystad. En dat je voor grote ingewikkelde dingen naar een ziekenhuis verder weg moet. Ik hoop dat de mensen die hier over beslissen begrijpen hoe ingrijpend het is voor de inwoners van Lelystad als het ziekenhuis sluit'.