Biljartvereniging De Regenboog zoekt nieuwe leden

Dronten - Biljartvereniging De Regenboog in Dronten kan nieuwe leden gebruiken. Wie in het verleden wel eens heeft gebiljart in het café of bij een club heeft nu de kans de keu weer op te pakken.

Niveau op peil brengen

Biljartvereniging De Regenboog is een club voor 55-plussers uit Dronten. Gezelligheid staat voorop en leden kunnen elk op hun eigen niveau zevgen dagen per week van ‘s morgens tot ‘s avonds een balletje stoten. Wie zijn of haar niveau weer op peil wil brengen kan op dinsdagmorgen les krijgen van twee ervaren leden.

Door sponsors is de vereniging in staat gesteld dit jaar weer een aantal zaken te vernieuwen in onze zaal. Zo konden nieuwe prijzenkasten worden aangeschaft en heeft de vereniging nu de beschikking over de modernste scoreborden van Dronten. Deze scoreborden worden in de toekomst gekoppeld aan een automatisch competitiesysteem.

Kersttoernooi

De club houdt een interne competitie op woensdag- en donderdagmiddag. Aan het eind van het jaar is er een Kersttoernooi en aan het eind van de competitie een driebanden- en bandstootcompetitie. Er zijn uitwisselingen met biljartclubs uit Lelystad en Dronten. In de toekomst wordt mogelijk een uitwisseling met een derde vereniging op poten gezet.

Wie interesse heeft om lid te worden kan contact opnemen met een van de bestuursleden. Langskomen in de biljartzaal in zorgcentrum De Regenboog in Dronten kan ook. Op www.deregenboogbiljart.nl is meer informatie te vinden.