Wijziging verkeerssituatie in centrum Emmeloord leidt tijdelijk tot overlast

Emmeloord - De verkeerssituatie in het centrum van Emmeloord wijzigt het komende jaar op een aantal plaatsen. Het doel is om het centrum leefbaar en goed bereikbaar te houden. 'Dit leidt soms tot onduidelijkheden die weliswaar tijdelijk zijn, maar daarom niet minder vervelend', erkent de gemeente Noordoostpolder.

'Ook regulier onderhoud heeft tot gevolg dat er tijdelijk overlast kan ontstaan'.

Leeuwenkruising

Een van deze aanpassingen is de herinrichting van de Leeuwenkruising waar de Lange Dreef, De Deel en de Nagelerstraat elkaar kruisen. Deze aanpassingen hebben geleid tot de nodige vragen en klachten. 

'De situatie dat auto’s nog via de Beursstraat De Deel op en af kunnen rijden is een tijdelijke', licht een gemeentewoordvoerder toe. 'De inrichting is om die reden niet helemaal optimaal en voor veel weggebruikers onduidelijk. Auto’s kunnen zich van beide rijrichtingen verkeerd opstellen ten opzichte van de middengeleider, waardoor fietsers en auto’s elkaar ontmoeten. Dit heeft aandacht en is door het aanbrengen van belijning en het plaatsen van borden aangepakt. Op deze manier wordt de situatie overzichtelijker. Een rotonde was wenseljk geweest, maar past niet vanwege de beschikbare ruimte'. 

Na de herinrichting van De Deel in 2019 is het voor autoverkeer alleen nog mogelijk om vanaf de Lange Dreef en Nagelerstraat De Deel te bereiken en is het niet meer mogelijk om er De Deel af te rijden. Auto’s moeten dan via Onder de Toren De Deel verlaten.

[De tekst gaat verder na de afbeelding]

 

Fietspad Nagelerweg

Het fietspad ter hoogte van de Hoeksteenkerk is met een bocht aangesloten op de Nagelerweg. Deze bocht is nodig in verband met de herichting van de Nagelerweg in 2019. Die krijgt vrijliggende fietspaden om de veiligheid voor fietsers te vergroten. De aanvankelijk vrij scherpe bocht is deze week flauwer gemaakt.

Wethouder vraagt begrip 

Wethouder Haagsma vraagt begrip voor de ontstane situatie: 'In het centrum wordt veel gedaan. Om het centrum bereikbaar te houden kan niet alles tegelijk en daar waar dat kan, laten we de werken zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Dit zorgt ervoor dat we in het ene project alvast anticiperen op het volgende. Dit leidt soms tot tijdelijke onduidelijkheid. Om die reden nemen we extra maatregelen om de situatie te verhelderen en daar waar dat kan, aan te passen'.