Bruins acht spoedeisende hulp en verloskunde niet haalbaar

Lelystad – Minister Bruno Bruins denkt niet dat het mogelijk is dat er bij een doorstart van MC Zuiderzee in Lelystad ook een volwaardige spoedeisende hulp en een afdeling verloskunde zullen komen. Ook de financiële bijdrage die hij daar aan wil leveren, zal dat niet mogelijk maken. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Bruins is gebrek aan personeel voor wat betreft verloskunde het grootste probleem. ‘Acute verloskunde is niet in het bod opgenomen, met name vanwege het tekort aan kinderartsen.’ Mocht dat personeelstekort in de toekomst zijn opgelost, dan wil het St Jansdal wel weer terugkeer van een bepaalde vorm van spoedzorg overwegen.

Spoedpost

Uit gesprekken die hij heeft gehad met allerlei betrokkenen denkt de minister dat Lelystad bij een doorstart van het ziekenhuis ongeveer 70 tot 80 procent van de eerdere zorg kan voortzetten. Dan gaat het om poliklinische zorg die al werd geleverd en diagnostiek (bloedafname, trombosedienst, röngten, CT, MRI, echo).  

Daarnaast zou St Jansdal een spoedpost willen neerzetten die zeven dagen per week overdag en ’s avonds open is voor ‘laag complexe spoedeisende hulp, zoals snij- en schaafwonden, hechtingen, eenvoudige fracturen, gipsen en sportletsels.’ Voor complexere spoedzorg moeten mensen dan naar ziekenhuizen in Almere, Harderwijk, Zwolle, Sneek of Heerenveen.

Spoedeisende hulp

Maar spoedeisende hulp zoals Lelystad die had, zit er volgens de minister niet in. Ook dat heeft te maken met een tekort aan specialistisch personeel. Maar het heeft ook te maken met het feit dat spoedeisende hulp niet past bij een ziekenhuis dat verder alleen poliklinische zorg levert. Want daar worden geen patiënten opgenomen voor overnachtingen, maar worden alleen dagbehandelingen verricht.

Geboortecentrum

De verzekeraar heeft aangegeven mee te willen werken aan een de totstandkoming van een ‘eerstelijns geboortecentrum’ in Lelystad, voor poliklinische bevallingen onder leiding van een verloskundige. ‘De verzekeraar is hierover in gesprek met huisartsen en verloskundigen uit de regio’.

Polikliniek Dronten

De minister acht de kans groot dat de doorstart gaat lukken. Bij die doorstart zou de polikliniek in Dronten in de huidige vorm voortgezet worden.