Antonius Zorggroep kandidaat voor overname zorgactiviteiten NOP en Urk

Regio - Curatoren van de MC IJsselmeerziekenhuizen onderzoeken samen met Stichting Antonius Zorggroep de mogelijkheden voor het waarborgen van de continuïteit van zorg in de Noordoostpolder en op Urk.

Dit staat los van de eventuele doorstart van de zorgactiviteiten in Lelystad en Dronten door Ziekenhuis St Jansdal.

Direct na het uitspreken van het faillissement is een verkooptraject opgestart door de curatoren. Naar aanleiding daarvan is een groot aantal biedingen op (onderdelen van) het ziekenhuis ontvangen. Gezien het belang van goede zorg in de regio gaat de voorkeur uit naar potentiële kandidaten die een substantieel deel van de zorg wensen te continueren. De curatoren hebben vervolgens gesprekken gevoerd met diverse partijen en de biedingen nader geanalyseerd.

Zoals vorige week al is medegedeeld onderhandelen curatoren met Ziekenhuis St Jansdal over een voortzetting van de zorg in Lelystad en Dronten. Voor de voortzetting van de zorg in de Noordoostpolder en op Urk spreken de curatoren met Stichting Antonius Zorggroep te Sneek. Naar verwachting zal de uitkomst van de onderhandelingen met Stichting Antonius Zorggroep begin volgende week helder zijn en kunnen worden gecommuniceerd. Bijzondere aandacht wordt voorts geschonken aan de geboortezorg op Urk. Alle partijen zoeken daar gezamenlijk naar een veilige en toekomstbestendige oplossing.