Groen licht voor afschot van ruim 1800 edelherten

Lelystad - De rechtbank in Lelystad heeft maandagochtend groen licht gegeven voor het afschieten van 1.830 edelherten in de Oostvaardersplassen. In afwachting van een nieuwe rechtszaak mag dit echter niet voor 29 november gebeuren.

De provincie mag het aantal edelherten in het natuurgebied terugbrengen tot 490. De bezwaren van de tegenstanders - Faunabescherming, Dierenbescherming, Vogelbescherming, stichting Stamina, Dierbaar Flevoland en Fauna4Life - zijn door de rechter afgewezen. Volgens de zes instanties die de rechtzaak hadden aangespannen, is het edelhert een beschermde diersoort, die niet zomaar doodgeschoten mag worden. Zij vinden ook dat er andere oplossingen zijn dan afschot, zoals anticonceptie, het verplaatsen van dieren en het afzetten van gedeelten van het begrazingsgebied. Ze wilden daarom dat de rechter de provincie zou terugfluiten.

Vast staat dat bijvoeren geen optie is, omdat er dan uiteindelijk meer dieren moeten worden afgeschoten. De rechter is het met de provincie eens dat alternatieve vormen van beheer geen bevredigende oplossingen zijn. 'De provincie heeft het besluit tot afschot voldoende onderbouwd'. Tegen deze uitspraak is geen beroep mogelijk.

Overhaaste beslissing

De rechter is het wel met de tegenstanders van afschot eens dat de provincie een overhaast besluit heeft genomen. 'Van de provincie mag een meer zorgvuldige voorbereiding en besluitvorming worden verwacht. Er zijn ook onderdelen in het besluit die verbeterd moeten worden. Dat is echter nu geen reden om het afschieten niet door te laten gaan. Daarbij speelt ook mee dat de beroepsprocedures nog meerdere winters kunnen duren en dat een herhaling van de afgelopen winter niet in het belang van het welzijn van de edelherten is'.

Wachten op uitspraak over natuurvergunning

Er moet nog wel een uitspraak worden gedaan over de natuurvergunning waarmee Staatsbosbeheer de herten mag afschieten. Die vergunning is begin deze maand verleend, maar daar is ook bezwaar tegen gemaakt. Op 29 november behandelt een andere rechter die vergunning. De provincie had er al eerder mee ingestemd dat er tot die tijd geen herten worden afgeschoten.

Lees hier de complete uitspraak van de rechter.

Opluchting bij gedeputeerde Hofstra

De Flevolandse gedeputeerde Harold Hofstra is opgelucht over de uitspraak: 'Het is de verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten van Flevoland om het beleid voor de Oostvaardersplassen te realiseren en een beslissing te nemen in deze moeilijke kwestie. We zetten met deze beslissing een belangrijke stap in de richting van de uitvoering van het nieuwe beleid'.

Dit nieuwe beleid voor de Oostvaardersplassen is in juli door Provinciale Staten vastgesteld. De uitspraak van de rechter bevestigt het beleidsadvies van de commissie Van Geel.

[De tekst gaat hierna verder]

'Trieste uitspraak'

Leonie Vestering, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Flevoland, noemt het een trieste uitspraak. 'De gezonde edelherten in de Oostvaardersplassen mogen volgens de rechter worden afgeschoten. Na onverantwoordelijke politici laat nu ook de juridische bescherming deze dieren in de steek. Dieren bescherm je niet door ze af te schieten!'.