Column Hans Engelvaart
Door Hans Engelvaart

Het Dronter leugentje

Iedere plaats heeft volksverhalen. Vertellingen over vroeger waarbij de waarheid door de tand des tijds meestal is aangetast. In Dronten is het niet anders.

Tegel

Wie De Meerpaal in loopt komt daar vlak voor de ingang een tegel tegen. Daarop staat dat De Meerpaal in 1967 is geopend door de toenmalige Koningin Juliana. Bij de heropening van De Meerpaal is die tegel daar neergelegd met de beste bedoelingen want het verhaal luidde immers dat het zo gegaan was. Bij de totstandkoming van het boek ‘50 jaar Meerpaal’ stuitten de schrijvers van het boek van de Stichting Geschiedschrijving Dronten echter op het werkelijke verhaal.

In aanbouw

Wat bleek? In 1967 was het tienjarig jubileum van de drooglegging van Oostelijk Flevoland. De Meerpaal was toen in aanbouw en bij de Rijksdienst vonden ze het een goed idee het jubileum daar te vieren. Aldus geschiedde en landdrost Otto opende op 15 september 1967 een tentoonstelling in De Meerpaal en de kapel van de Koninklijke Luchtmacht verzorgde een optreden. Ondanks het feit dat de Meerpaal nog niet helemaal klaar was werd het een geweldig feest. Maar hoe kwam dan toch de naam van Koningin Juliana om de hoek kijken? Het zat als volgt. Op 8 november 1967 bracht de toenmalige Koningin een werkbezoek aan de nieuwe polder Oostelijk Flevoland. ‘s Ochtends deed ze Lelystad aan en ‘s middags werd ze in de nieuwe Meerpaal in Dronten ontvangen.

Geen officiële opening

Hare Majesteit wandelde over de markt en woonde in het theater een musical bij, opgevoerd door leerlingen van de drie lagere scholen die Dronten toen rijk was. Aan het eind van het bezoek had ze nog een gesprek met architect Van Klingeren waarin ze haar waardering over het gebouw uitsprak. Van een opening was dus geen sprake. Sterker nog: uit geen der bevindingen van de Stichting Geschiedschrijving Dronten blijkt dat De Meerpaal toen officieel geopend is. Jaren later, na de renovatie en uitbreiding, is dat wel gebeurd. Dat staat echter niet op de tegel die daarmee het leugentje van Dronten in stand houdt.