Discussie over retailvisie krijgt in december een vervolg

Dronten – De behandeling van de retailvisie in de gemeenteraad van Dronten is donderdag enigszins ontaard in een Poolse landdag. Het gevolg: de behandeling krijgt in december een vervolg. Maar er tekenen zich wel wat contouren af.

Insprekers

De gemeenteraad werd donderdag eerst toegesproken door drie insprekers, maar daar ging het niet zozeer over de visie voor de komende decennia op hoe de retail in Dronten zich zal en kan ontwikkelen en de instrumenten die de gemeente heeft daarop bij te sturen of in te grijpen. Nee, het ging daarbij vooral om één vraag: moet er een Lidl komen in Dronten-West, ja of nee.

Nee en ja

Namens het ‘Nee’-kamp spraken Dorpsbelangen Swifterbant en de winkeliersvereniging in Swifterbant de gemeenteraad toe. Zij zien in de Lidl een enorme bedreiging voor de leefbaarheid in het dorp, omdat veel Swifterbanters dan boodschappen gaan doen in Dronten-West, verwachten zij. Dat zal een mogelijk vertrek van één van de twee supermarkten  in Swifterbant, verdere leegstand in het centrum, en mogelijk ook gevolgen hebben voor andere voorzieningen.

Namens het ‘Ja’-kamp voerde de heer Boersma het woord. Hij sprak namens de 700 inwoners van Dronten-West en Swifterbant die eerder hun handtekening hebben gezet onder de petitie voor een Lidl in Dronten-West. Die inwoners willen niet noodgedwongen aangewezen zijn op één supermarkt in de buurt, maar keuze hebben.

Verleiding

Nu gaat de retailvisie over veel meer dan wel of geen Lidl en staat definitieve besluitvorming daarover in april 2019 op de agenda. Maar toch lieten politieke partijen zich wel verleiden tot een standpunt. Rob van der Schans (D66) was daar het meest duidelijk in. Hij stelt dat de markt hier haar werking moet doen. Volgens hem zou Swifterbant veel beter af zijn als één van de twee fullservice supermarkten daar plaats zou maken voor een discounter als de Lidl, maar dat is geen reden in een Lidl in Dronten-West niet toe te staan. Want het is niet aan de overheid ergens supermarkten te vestigen, dat is aan de supermarkten zelf.

Daar tegenover stond Suzanne Stoop (PvdA), die aanvankelijk nog wel enthousiast was over de komst van de Lidl in de wijk waar zij zelf ook woont. Maar dat enthousiasme is omgeslagen. Want, zo stelt zij: ‘Swifterbant gaat kapot als de Lidl wordt gevestigd in Dronten-West!’

Wethouder Irene Korting deed nog een duit in het zakje door te stellen dat eerdere colleges en gemeenteraden al besluiten hebben genomen, waardoor het maar de vraag is of de Lidl nog tegen valt te houden, zonder dat daar voor de gemeente een miljoenenclaim en dus een fikse financiële strop dreigt. Want een gemeente kan, als er geen ruimtelijke bezwaren zijn, een supermarkt niet op economische motieven weigeren.

Retailvisie

Maar, zoals gezegd, de retailvisie stond donderdag op de agenda. En die gaat over alle retail in Dronten. Ook daar had de gemeenteraad wel wat harde noten te kraken. Het in de visie als ‘rommelig’ genoemde gebied De Rede en de Kop van het Ruim, tussen Suydersee en de Schouwstraat bijvoorbeeld, dat of een andere bestemming zou moeten krijgen of misschien zelfs gesloopt zou moeten worden. Waarom heeft de wethouder daar  niet eerst met de winkeliers in dat gebied over gesproken? En passen dit soort kwalificaties wel in een retailvisie? Je zal er maar een winkel hebben.

Wethouder Korting gaf aan dat de visie tot stand is gekomen na heel veel gespreken met allerlei betrokkenen en hen vertegenwoordigende organisaties. Verder bevat de visie geen concrete plannen, maar een visie op wat er zou moeten gebeuren. De concrete plannen volgen in concrete uitwerkingen en dan zal er nog heel veel met allerlei betrokkenen worden gepraat.

Vervolg in december

Ook daar tekenden zich twee kampen af. Een meerderheid van de gemeenteraad kan zich goed vinden in de retailvisie en wil daar ook wel een besluit over nemen. Wellicht dat de Lidl in Dronten-West eruit wordt gehaald, dat kan nog via een aangepast voorstel, maar voor de rest is er in hoofdlijnen wel redelijke overeenstemming. Maar er zijn ook partijen die vinden dat de visie terug moet worden genomen door het college en dat de wethouder eerst maar eens met alle betrokken winkeliers en andere ondernemers moet gaan praten, zoals de PvdA en de SP.

Maar omdat de discussie tot ver na 23.00 uur duurde en de gemeenteraad dinsdag weliswaar ook weer bij elkaar komt, maar dan ook een volle agenda heeft, viel het besluit dat er in december verder wordt gepraat. En wethouder Korting zal voor die tijd zeker enkele betrokken ondernemers gaan opzoeken. Startend morgenvroeg, als zij in haar busjestour langs ondernemers eerst de Kop van het Ruim aandoet…