'Langere aanrijtijd ambulance gaat levens kosten op Urk'

Urk - De gemeente Urk is bezorgd over de toekomstige ziekenhuiszorg voor de voormalige eilanders. Het ziet er naar uit dat er geen ziekenhuis op 45 minuten rijden van Urk komt.

Die was er tot voor kort, maar door het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen lijkt de noodzakelijke patiëntveiligheid te verdwijnen. Feiten uit het verleden geven aan dat langere aanrijtijden leiden tot levensgevaarlijke situaties. ‘Die zullen vroeg of laat levens kosten’, aldus de gemeente.

‘Hoewel theoretische tabellen anders suggereren is het voor Urk onmogelijk om binnen de wettelijke norm van 45 minuten in een ziekenhuis te zijn’, stelt wethouder Gezondheidszorg Freek Brouwer. Zijn zorg zit met name in de spoedeisende hulp en acute verloskunde. ‘Uit data van verloskunde en huisartsen blijkt dat het langer onderweg zijn echt levens gaat kosten. Het kan toch niet zo zijn dat dit geaccepteerd wordt in Nederland?’

Urk hard getroffen

De gemeente Urk heeft dan ook een schrijven gericht aan het RIVM, waarin zij vraagt afstand te doen van theoretische modellen wanneer het gaat om levensbedreigende situaties. Maar ook op andere manieren laat Urk zich roeren. Urk wordt echt hard getroffen! Dat maakt het ook dat de gemeente er bovenop zit. Er zijn door burgemeester Pieter van Maaren en wethouder Brouwer diverse gesprekken gevoerd, gerichte brieven gestuurd en op allerlei andere manieren de problematiek van de patiëntveiligheid aan de orde gesteld.

‘Zolang het nog niet duidelijk is hoe de doorstart van MC IJsselmeerziekenhuizen vorm krijgt, zullen we er alles aan doen om goede zorg te bewerkstelligen. Het uur u nadert, zodat er blijvende aandacht gevraagd wordt voor de veiligheid van de Urker inwoners, die spoedeisende dan wel acute verloskundige hulp nodig hebben. In de afgelopen vijf jaar zijn ruim 1.100 Urker baby’s geboren in Lelystad en ruim 500 thuis. We moeten er toch niet aan denken dat bij de bevalling spoedhulp nodig is en deze niet voorhanden is.’