Re-integratiemarkt bereidt gevangenen voor op terugkeer in maatschappij

Lelystad - In de penitentiaire inrichting (PI) Lelystad werd woensdag voor de zesde keer de jaarlijkse re-integratiemarkt gehouden voor gedetineerden. De markt is bedoeld om gedetineerden in contact te brengen met interne cursusen en opleidingen én externe instanties en bedrijven die een rol kunnen spelen bij een succesvolle terugkeer in de maatschappij.

'Voor de mensen die aan onze zorg zijn overgeleverd, is het van het grootste belang dat we de buitenwereld naar binnen halen', aldus vestigingsdirecteur Ruut Bernsen van PI Lelystad bij de opening van de markt. 'De tijd dat we mensen zonder hulp en begeleiding naar buiten lieten gaan, is voorbij. Het is zaak om mensen tijdens hun detentieperiode te helpen en begeleiden op gebieden waar dat nodig is zodat zij een basis hebben op om terug te vallen als zij vrij komen. Dat is goed voor de gedetineerden, maar ook goed voor de samenleving want iedereen is er bij gebaat dat gedetineerden na het uitzitten van hun straf niet opnieuw de fout in gaan'.

Vijf thema's

Om te voorkomen dat iemand na zijn celstraf opnieuw het verkeerde pad kiest, is het van groot belang om een aantal randvoorwaarden al tijdens de detentieperiode voor elkaar te hebben zoals huisvesting, inkomen of werk, zorg, inzicht in eventuele schuldenproblematiek of verslaving en een geldig identiteitsbewijs. Deze vijf thema’s vormen dan ook de rode draad tijdens de re-integratiemarkt. Daarnaast worden de gedetineerden gewezen op opleidingen en terugkeeractiviteiten binnen de PI zelf. 

'Wij kunnen dit allemaal natuurlijk niet alleen', benadrukt Bernsen. 'Daarvoor hebben we hulp nodig van onze ketenpartners, maar ook de gedetineerden zelf moeten nieuwsgierig en enthousiast raken en in actie komen'.

Vrij met mooie papieren op zak

Eén van de aanwezigen op de re-integratiemarkt in Ronald, een oud-marinier en inmiddels ex-gedetineerde van onder andere PI Lelystad. Tijdens zijn detentieperiode zette hij alles op alles om kansen voor zichzelf te creëren voor als hij vrij zou komen. Hij volgde diverse opleidingen en trainingen en kwam vrij met mooie papieren op zak. Inmiddels zet hij zich, naast zijn dagbesteding als schilder via de reclassering, namens de Stichting SurAnt in voor het project ‘Gestolen Tijd’. Dit preventieproject heeft als doel om de jeugd te waarschuwen voor verkeerde keuzes in het leven. Ronald bezoekt nu scholen geeft kookworkshops aan jongeren in jeugdinrichtingen en TBS-gestelden. Ronald: 'Ik ben een open persoon en ben ook altijd open geweest over mijn verleden. Ik merk dat ik jongeren kan raken met mijn verhaal en dat ze naar me luisteren. Als ik er aan kan bijdragen dat zij andere keuzes maken dan ik, ben ik dik tevreden'.