Meerpaal krijgt weer subsidie voor het theater

Dronten – De Meerpaal in Dronten kan weer een subsidie tegemoet zien voor de theateractiviteiten. Dat voorstel van GroenLinks, CDA en D66 is donderdag unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Zelfs wethouder financiën Ton van Amerongen was enthousiast, en echt niet alleen omdat hij ook cultuurwethouder is. Hij hoeft er namelijk niet diep voor in de buidel te tasten: de bijdrage bedraagt één euro per jaar.

Nu zou je daarbij kunnen denken aan een grap, en is het aan een ieder om in te schatten of die dan goed of ziek is, maar het gaat hier om iets anders. Het voorstel is namelijk tot stand gekomen in overleg met De Meerpaal.

Symbolisch en technisch

Het gaat om een symbolische subsidie en een technische oplossing. Door het theater weer als ‘gesubsidieerde instelling’ te kunnen beschouwen, heeft De Meerpaal meer armslag om binnen de exploitatie te manoeuvreren met budgetten. Men krijgt namelijk ook jaarlijks subsidie voor het uitvoeren van welzijnsactiviteiten en weet daar, door zuinig en efficiënt te werken, elk jaar wat geld op over te houden.

Dat geld moet dan worden teruggestort naar de gemeente. De afgelopen jaren heeft de gemeente het De Meerpaal toegestaan om met (een deel van) dat overgehouden bedrag de tekorten op de theateractiviteiten te dekken. Door nu een subsidie van één euro te geven, hoeft dat niet elk jaar apart te worden geregeld, maar mag De Meerpaal geld dat men overhoudt op de ene gesubsidieerde activiteit ook gebruiken om eventuele tekorten op de andere activiteit te dekken.

Geen gevaar

Omdat er jaarlijks ook prestatieafspraken worden gemaakt met De Meerpaal als het gaat om wat men moet doen voor de welzijnssubsidie, bestaat er geen gevaar dat bepaalde taken niet worden uitgevoerd om te korten op andere taken te dekken.